Inspiratiedag 'Speelnatuur zonder Beperking'

Inspiratiedag: Speelnatuur zonder beperking – Green Learning Environments

Spelen en leren in het groen prikkelt de fantasie, stimuleert het de creativiteit en bevordert het de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen.

Deze positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met mentale beperkingen, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas.

Ondanks de duidelijke voordelen, is het samenbrengen van de twee kennisdomeinen (enerzijds outdoor educatie en anderzijds onderwijs voor kinderen met specifieke leerbehoeften) pionierswerk. Leerkrachten en begeleiders die met kinderen met een beperking en/of leerstoornis naar een groene omgeving trekken, steunen voornamelijk op een ‘trial and error’ techniek. 

Met deze studiedag brengen we inspiratie en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. In het bijzonder staan we stil bij de resultaten en de kant-en-klare activiteiten van het project Green Learning Environments (GLE) en bij het ontwerpen en inrichting van breed bruikbare speel- en leernatuur.

Voor meer info over GLE en de gratis downloadbare brochures en toolbox, kan u terecht op deze projectpagina.

Deze inspiratiedag is een organisatie van Springzaad, Regionaal landschap Meetjesland, Provincie Oost-Vlaanderen en BOS+ en werd mogelijk gemaakt dankzij het Erasmusprogramma van de Europese Unie en Veranderwijs van de Koning Boudewijnstichting.