Wie we zijn

Medewerkers

Een team vol gemotiveerde mensen, voor meer en beter bos!

Bert De Somviele
Directeur
bert.desomviele@bosplus.be   

Lauren Maes
Projectmedewerker 
lauren.maes@bosplus.be

Sander Van Daele
Projectmedewerker CO2-bossen & Klimaatbossenfonds
sander.vandaele@bosplus.be

Debbie Eraly
Projectmedewerker Zuid (Ecuador)
debbie.eraly@bosplus.be

Bart Carlier
Communicatie en fondsenwerving
bart.carlier@bosplus.be

Sien Cromphout
Projectmedewerker Educatie
Sien.cromphout@bosplus.be
Kristien Ooms
Projectcoördinator
kristien.ooms@bosplus.be

Ingrid Truyen
Secretariaatsmedewerker

Ingrid.truyen@bosplus.be

Thibaut Joris
Projectmedewerker 
thibaut.joris@bosplus.be

Laure De Vroey - teamdagen Laure De Vroey 
Beleidsmedewerker Vlaanderen   
laure.devroey@bosplus.be
Dries Van der Heyden
Projectmedewerker 
dries.vanderheyden@bosplus.be 
Pieter Van de Sype
Beleidsmedewerker tropen
pieter.vandesype@bosplus.be
Rebecca Tournicourt
Secretariaatsmedewerker
09/264 90 49
rebecca.tournicourt@bosplus.be
 Pascal Huybrechs
 Fondsenwerving
 09/264 90 56
 pascal.huybrechs@bosplus.be 

Tine De Kezel
Bewegingsmedewerker 
tine.dekezel@bosplus.be

DSC06447.jpg

Bram Sercu
Programma coördinator Afrika
bram.sercu@bosplus.be

Isaac Lievevrouw.JPG

Isaac Lievevrouw
Projectmedewerker klimaat, beheer en educatie
isaac.lievevrouw@bosplus.be 

Kato Vanden Bussche.JPG

Kato Vanden Bussche
Projectmedewerker educatie
kato.vandenbussche@bosplus.be 

Katriina Kilpi

Katriina Kilpi
Projectmedewerker bos en gezondheid
katriina.kilpi@bosplus.be 

Leen Broekaert

Leen Broekaert
PME-coördinator
leen.broekaert@bosplus.be

Nancy Pausenberger.JPG

Nancy Pausenberger
Projectmedewerker tropen
nancy.pausenberger@bosplus.be 

Stijn Van Lancker.JPG

Stijn Van Lancker
Projectmedewerker educatie
stijn.vanlancker@bosplus.be 

Sanne Baeten.JPG

Sanne Baeten
Projectmedewerker educatie, wonderwoudjes en gemeentebesturen
sanne.baeten@bosplus.be 

Tillia Eestermans

Tillia Eestermans
Communicatie en fondsenwerving
tillia.eestermans@bosplus.be

Arne D'hont

Arne D'hont
Communicatie en fondsenwerving
arne.dhont@bosplus.be 

IMG_0345.JPG

Sven Schelfaut
IT-medewerker
sven.schelfaut@bosplus.be 

Annelies Loos

Annelies Loos
Management- en projectondersteuner
annelies.loos@bosplus.be 

Bert Peeters

Bert Peeters
Projectmedewerker bosuitbreiding
bert.peeters@bosplus.be 

Lieselot Lapon

Lieselot Lapon
Projectmedewerker
lieselot.lapon@bosplus.be

Lien Merre

Lien Merre
Projectmedewerker Zuid (Bolivia)
lien.merre@bosplus.be 

Sanne Van Den Berge.jpg

Sanne Van Den Berge
Projectmedewerker klimaat, beheer en biodiversiteit
sanne.vandenberge@bosplus.be 

Véronique Gérard
Projectmedewerker Zuid (Peru)
veronique.gerard@bosplus.be 

Filip Van Nuffel

Filip Van Nuffel
Zakelijk coördinator
filip.vannuffel@bosplus.be 

Hanne Boelaert - voorkeur Hanne

Hanne Boelaert
Financieel medewerker
hanne.boelaert@bosplus.be 

Lore Provoost

Lore Provoost
Communicatie en fondsenwerving
lore.provoost@bosplus.be

Marlies Van Der Meiren 2

Marlies Van Der Meiren
CO2-medewerker en tropenondersteuner
marlies.vandermeiren@bosplus.be 

Rik Debeer
Projectmedewerker bosuitbreiding
rik.debeer@bosplus.be 

Bestuur

BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw hebben een gezamenlijk Bestuur - waarvan de leden ten persoonlijke titel in het Bestuur zetelen - en is samengesteld als volgt:

Kris Verheyen - voorzitter

Hoogleraar
Bio-ir Land- en Bosbeheer (KU Leuven, 1997) Dr. in de Toegepaste Biologische Wetenschappen (KU Leuven, 2002) Professor Bosecologie en Bosbeheer aan UGent en diensthoofd Labo Bos & Natuur sinds 2004Geert Lejeune - ondervoorzitter 

Landbouwingenieur
Startte de carrière in Suriname en Frans-Guyana met werk rond duurzame bosexploitatie, werkte daarna 7 jaar voor de Houtfederatie als technisch raadgever rond thema’s als Europese normering, technische gebruik van houtsoorten en ecologie. Werkzaam sinds 1996 bij WWF-België, eerst rond bosproblematiek en later als programma directeur.
Actief sinds de oprichting van Groenhart als voorzitter, nu als vice-voorzitter van BOS+.

Pieter Vercammen

Werknemer bij de Vlaamse Landmaatschappij
Afgestudeerd als bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, specialisatie bos. Steeds werkzaam geweest binnen de Vlaamse overheid, gespecialiseerd in bosbeleid en boswetgeving.Erik Heystraeten

Zelfstandig ondernemer
Professionele carrière in wereldwijde datacommunicatie. Zelfstandige bedrijfsactiviteit verlichting sedert 2005. Milieu-engagementen: Bestuurder in lokale vereniging bosbehoud (huidig voorzitter) en vereniging Vlaamse bossen (bestuurder). Zetel in gemeentelijke Adviesraden (milieu en ruimtelijke ordening). Mede-opstart Straten Generaal Antwerpen en medewerker Ademloos Antwerpen.

Bart Holvoet

Directeur FSC België
Studie Bio-Ingenieur Bosbouw Leuven (2002). Professionele loopbaan: SGS Geologica, WWF Belgium – bossendepartement (2004-2005), FSC Belgium (sinds 2006).

Bart Muys

Hoogleraar
Studie Landbouwkundig ingenieur. Waters en Bossen (UGent, 1986), Doctor in de Landbouwwetenschappen (UGent, 1993). Professionele loopbaan: Voormalig directeur van het KINT (1995-1997), Prof Bosecologie en Bosbeheer KU Leuven, sinds 1997, Voormalig penningmeester en voorzitter VBV (BOS+).


Frans Pauwels

Ambtenaar Vlaamse Overheid
Studie KULeuven : Landbouwkundig ingenieur Ruimtelijke ordening en Tropische streken (1989). Professionele loopbaan: Wetenschappelijk assistent Laboratorium voor Landschapskunde en Laboratorium voor Bosbouw, lector dendrologie en tropische bosbouw (KULeuven 1989-1996), provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke ordening, planning en beleid : ruimtelijke planner, oa co-auteur Ruimtelijk Structuurplan Limburg (1997-2001), Vlaamse Landmaatschappij, projectleider (2001), hoofd projectontwerp (2006-2012), planningscoördinator, coördinator platteland (vanaf 2012).

Vera Dua

Studie: Landbouwkundig ingenieur, Waters en Bossen (UGent,1975), Doctor in de Landbouwwetenschappen (UGent,1986). Professionele loopbaan: Wetenschappelijk medewerker  bij Laboratorium voor Bosbouw UGent (1975 - 1985), ambtenaar bij Vlaamse administratie, Dienst Waters en Bossen (1985 - 1991), diverse politieke mandaten ( 1991 - 2009) waaronder Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw. Momenteel Academisch Consulent bij CDO, UGent  en Voorzitter Bond Beter Leefmilieu 

An Lambrechts

Hoofd Ecosystems Campaigns bij Greenpeace België.
Studie Archeologie (1999), Sociale & Culturele Antropologie (2001), International Relations & Conflict Management (2002), KULeuven. Professionele loopbaan: Oxfam, Overleg Kunstenorganisaties, sinds 2008 Verantwoordelijke Bossencampagne bij Greenpeace met achtereenvolgens opdrachten in de DR Congo, de internationale klimaatonderhandelingen (UNFCCC), Indonesië en Brazilië.

Hans Beeckman

Studeerde af als bosbouwingenieur en schreef een doctoraat over de numerieke analyse van boomringdata. Hij is een senior wetenschapper, curator van het Xylarium en hoofd van de Wood Biology Service in het Koninklijk Museum voor Centraal-Afrika. Samen met zijn onderzoekteam bestudeert hij hout als functioneel deel van bomen, waaronder de analyse van cellen en weefsel (houtanatomie) en de groei van bomen als een resultaat van cambiale activiteit.

 

Steven Vanonckelen

Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid
Studie: Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven, 2003-2009), Doctor in de Wetenschappen (KU Leuven, 2010-2013).
Professionele loopbaan: Agentschap voor Natuur en Bos (2014-2016), Departement Omgeving (2016-heden).
Betrokken bij o.a.: The Shift (Generation T), Vlaamse Jeugdraad (Duurzame Ontwikkeling) en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Isabelle Vertriest

Céline De Caluwé.JPG

Céline De Caluwé

WWF Belgium Manager Nature in Belgium Wildlife programma’s in België, bosprogramma’s in de Karpaten (2017 - heden); WWF Belgium Manager internationale programma's Bosbescherming en – uitbreiding in RDCongo, Suriname, Karpaten (2013 - 2017); Ecopolis Oprichtend lid en lid Raad van Bestuur (2011-heden); Bond Beter Leefmilieu (BBL) Medewerker Lokale verenigingswerking (2012-2013).

Bart Dewaele2Bart Dewaele


Directeur Join For Water (2020)
Studie godsdienstwetenschappen (KUL 1991). Verschillende functies in gouvernementele en niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking: Ondersteuner beweging bij 11.11.11. (1991-1993), Ngo-coöperant in Ghana rond audiovisuele productie (1993-1996), Vertegenwoordiger in de Sahelregio voor Broederlijk Delen vanuit Burkina Faso met focus op voedselzekerheid (2000-2004), Diensthoofd programmawerking Broederlijk Delen met focus op mensenrechten en gemeenschapsontwikkeling (2004-2007), Directeur-generaal VVOB met focus op onderwijs (2007-2018; was  leerkracht in 1996-2000), Directeur Steunpunt Mens en Samenleving (interim 2018)), en Head of Programs Oxfam Solidariteit (interim 2019). Bestuurder bij Ngo-Federatie en Ondernemers voor Ondernemers.

Ellen DesieEllen Desie 

Postdoc "Climate Smart Ecosystems" KU Leuven Campus Geel
Studeerde af als bio-ingenieur aan de KU Leuven en deed er vervolgens een doctoraatsonderzoek over Nutriëntencycli in verzuurde zandbodems, rijkstrooisel als beheersmaatregel, bodembiota en decompositie i.s.m. : Bosgroep Zuid Nederland, Vlaamse bosgroepen, Wageningen universiteit, Nijmegen universiteit. Haar huidig onderzoek focust op klimaatslim ecosysteembeheer waar in het bijzonder aandacht wordt besteed aan koolstofvastlegging in bossen. Daarnaast is ze momenteel docent in: Silviculture (Leuven, 2020-2021 sabbatical Bart Muys) en Ecosysteembeheer (Biowetenschappen Geel, 2021-…).Organigram

Organigram BOS+ 2020.jpg

Download Organigram