Wie we zijn

Wie we zijn

Dit zijn de mensen achter BOS+.

Medewerkers

Een team vol gemotiveerde mensen, voor meer en beter bos!

Bert De Somviele
Directeur
09/264 90 57

Zot (van BOS+). Bio-ir land en bos, met zin voor boreale en tropische uitstapjes, maar over het algemeen gematigd. Directeur, woordvoerder en beleidsverantwoordelijke van beroep, blije fietser van nature.

Lauren Maes
Projectmedewerker 
09/264 90 57
lauren.maes@bosplus.be

Zelfs met mijn geschorste vrienden ben ik welkom op school.Sander Van Daele
Projectmedewerker CO2-bossen & 10 Miljoen Bomen
09/264 90 55
sander.vandaele@bosplus.be

Verzot op populierenDebbie Eraly
Projectmedewerker Zuid (Ecuador)
debbie.eraly@bosplus.be


Bengelt aan bomen in de tropenBart Carlier
Medewerker communicatie
09/264 90 50
bart.carlier@bosplus.be

Hilke Evenepoel
Coördinator tropen - Peru, Ethiopië, Tanzania & België
09/264 90 57
hilke.evenepoel@bosplus.be

Hoe zotter hoe liever
Samen denken, samen doen
Schrik van slangen, gek op toekansSien Cromphout
Projectmedewerker Week van het Bos
09/264 90 50
Sien.cromphout@bosplus.be

Rik De Vreese
Projectcoördinator
09/264 90 54
Rik.Devreese@bosplus.berein- en boomzot. European Urban Forester 2015.

Kristien Ooms
Projectcoördinator
09/264 90 54
kristien.ooms@bosplus.be
Bregje Van Autreve
SecretariaatsmedewerkerThibaut Joris
Projectmedewerker 
09/264 90 55
thibaut.joris@bosplus.beHeeft een hart van hout

Rani Bracke
Secretariaats- en projectmedewerker
09/264 90 49
rani.bracke@bosplus.beGespecialiseerd in de ups en downs van nachtvlindersLaure De Vroey 
Projectmedewerker   
09/264 90 56 
laure.devroey@bosplus.be


Dries Van der Heyden
Projectmedewerker 
09/264 90 56
dries.vanderheyden@bosplus.be 

Gerda de Laat
Coördinator Interne Werking
09/264 90 49
gerda.delaat@bosplus.be 

Pieter Van de Sype
Projectmedewerker Zuid (Peru)
pieter.vandesype@bosplus.beRebecca Tournicourt
Secretariaatsmedewerker
09/264 90 49
rebecca.tournicourt@bosplus.be


Eduardo de la Peña
Coördinator tropen - Oeganda, Tanzania, Ecuador & Bolivia
09/264 90 54
eduardo.delapena@bosplus.be

 Pascal Huybrechs
 Fondsenwerving
 09/264 90 56
 pascal.huybrechs@bosplus.be 

 

 Raad van Bestuur

BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur, samengesteld als volgt:

Kris Verheyen - voorzitter
Hoogleraar
Bio-ir Land- en Bosbeheer (KU Leuven, 1997) Dr. in de Toegepaste Biologische Wetenschappen (KU Leuven, 2002) Professor Bosecologie en Bosbeheer aan UGent en diensthoofd Labo Bos & Natuur sinds 2004Geert Lejeune - ondervoorzitter 
Landbouwingenieur
Startte de carrière in Suriname en Frans-Guyana met werk rond duurzame bosexploitatie, werkte daarna 7 jaar voor de Houtfederatie als technisch raadgever rond thema’s als Europese normering, technische gebruik van houtsoorten en ecologie. Werkzaam sinds 1996 bij WWF-België, eerst rond bosproblematiek en later als programma directeur.
Actief sinds de oprichting van Groenhart als voorzitter, nu als vice-voorzitter van BOS+.

Danny Jacobs - penningmeester
Directeur Bond Beter Leefmilieu
Studie Social Studies KULeuven (1989). Professionele loopbaan: Vredeseilanden, BBL sinds 1991. Betrokken bij: The Shift, de verenigde verenigingen, Sociale Innovatiefabriek, Plan C, Koning Boudewijnstichting, NewBank, Trage Wegen en De Landgenoten.

Pieter Vercammen
Werknemer bij de Vlaamse Landmaatschappij

Afgestudeerd als bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, specialisatie bos. Steeds werkzaam geweest binnen de Vlaamse overheid, gespecialiseerd in bosbeleid en boswetgeving.Erik Heystraeten
Zelfstandig ondernemer
Professionele carrière in wereldwijde datacommunicatie. Zelfstandige bedrijfsactiviteit verlichting sedert 2005. Milieu-engagementen: Bestuurder in lokale vereniging bosbehoud (huidig voorzitter) en vereniging Vlaamse bossen (bestuurder). Zetel in gemeentelijke Adviesraden (milieu en ruimtelijke ordening). Mede-opstart Straten Generaal Antwerpen en medewerker Ademloos Antwerpen.

Bart Holvoet
Directeur FSC België
Studie Bio-Ingenieur Bosbouw Leuven (2002). Professionele loopbaan: SGS Geologica, WWF Belgium – bossendepartement (2004-2005), FSC Belgium (sinds 2006).

Bart Muys
Hoogleraar
Studie Landbouwkundig ingenieur. Waters en Bossen (UGent, 1986), Doctor in de Landbouwwetenschappen (UGent, 1993). Professionele loopbaan: Voormalig directeur van het KINT (1995-1997), Prof Bosecologie en Bosbeheer KU Leuven, sinds 1997, Voormalig penningmeester en voorzitter VBV (BOS+).


Frans Pauwels
Ambtenaar Vlaamse Overheid
Studie KULeuven : Landbouwkundig ingenieur Ruimtelijke ordening en Tropische streken (1989). Professionele loopbaan: Wetenschappelijk assistent Laboratorium voor Landschapskunde en Laboratorium voor Bosbouw, lector dendrologie en tropische bosbouw (KULeuven 1989-1996), provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke ordening, planning en beleid : ruimtelijke planner, oa co-auteur Ruimtelijk Structuurplan Limburg (1997-2001), Vlaamse Landmaatschappij, projectleider (2001), hoofd projectontwerp (2006-2012), planningscoördinator, coördinator platteland (vanaf 2012).

Vera Dua
Studie: Landbouwkundig ingenieur, Waters en Bossen (UGent,1975), Doctor in de Landbouwwetenschappen (UGent,1986). Professionele loopbaan: Wetenschappelijk medewerker  bij Laboratorium voor Bosbouw UGent (1975 - 1985), ambtenaar bij Vlaamse administratie, Dienst Waters en Bossen (1985 - 1991), diverse politieke mandaten ( 1991 - 2009) waaronder Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw. Momenteel Academisch Consulent bij CDO, UGent  en Voorzitter Bond Beter Leefmilieu 

An Lambrechts
Hoofd Ecosystems Campaigns bij Greenpeace België.
Studie Archeologie (1999), Sociale & Culturele Antropologie (2001), International Relations & Conflict Management (2002), KULeuven. Professionele loopbaan: Oxfam, Overleg Kunstenorganisaties, sinds 2008 Verantwoordelijke Bossencampagne bij Greenpeace met achtereenvolgens opdrachten in de DR Congo, de internationale klimaatonderhandelingen (UNFCCC), Indonesië en Brazilië.

Hans Beeckman
Studeerde af als bosbouwingenieur en schreef een doctoraat over de numerieke analyse van boomringdata. Hij is een senior wetenschapper, curator van het Xylarium en hoofd van de Wood Biology Service in het Koninklijk Museum voor Centraal-Afrika. Samen met zijn onderzoekteam bestudeert hij hout als functioneel deel van bomen, waaronder de analyse van cellen en weefsel (houtanatomie) en de groei van bomen als een resultaat van cambiale activiteit.

 

Karla Van Eynde

Steven Vanonckelen
Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid
Studie: Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven, 2003-2009), Doctor in de Wetenschappen (KU Leuven, 2010-2013).
Professionele loopbaan: Agentschap voor Natuur en Bos (2014-2016), Departement Omgeving (2016-heden).
Betrokken bij o.a.: The Shift (Generation T), Vlaamse Jeugdraad (Duurzame Ontwikkeling) en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Isabelle Vertriest

Organigram