Spelen in het bos

Spelen in het bos

Kinderen die vaak in bos en natuur spelen zijn over het algemeen gezonder: ze hebben minder last van aandoeningen aan de luchtwegen, ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer uithoudingsvermogen.

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en ondernemingszin, biedt volop de gelegenheid tot verwondering, tot spontane ontdekkingen en inzichten in ecologische relaties. Doorheen het vertoeven en spelen in de natuur ontwikkelen de kinderen een sterke verbondenheid met de natuur, die ook op later leeftijd blijft doorwerken. Als een complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest, zal de hele samenleving daar de nadelige gevolgen van ondervinden (cfr. 'Laatste kind in het bos' van R. Louv).

Bosspelletjes

Hier vind je inspiratie om spelletje binnen en buiten, over en onder, door en voor het bos te doen.

Meer weten

Wat is een speelzone?

Volgens de wet is een speelzone een (deel van een) bos of natuurreservaat, dat permanent of gedurende een bepaalde periode toegankelijk is, ook buiten de boswegen, voor min 18-jarigen en hun begeleiders en het jeugdwerk.

Dit wil zeggen dat je van de boswegen af mag om te spelen. Bos- en natuurgebieden zijn volgens de wet immers enkel toegankelijk op de paden. Zo verstoren we het bos en zijn bewoners (planten en dieren)zo min mogelijk. Je mag er ook vrij kampen bouwen met takken en bladeren uit het bos zelf. Je mag geen levende takken en bomen afbreken of afzagen. In de praktijk spreekt men vaak van 'speelbossen' in plaats van 'speelzones in bossen', maar enkel de term 'speelzone' is wettelijk gedefinieerd.

Speelzones zijn aangeduid op het terrein met het speelzonebord van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wil je zelf een speelzone inrichten? Kijk dan in de brochure 'Actiegerichte Handleiding Speelzones' of op de pagina over bosbeheer.

In 2011 maakte BOS+ een studie over speelzones voor jeugdverblijven.

Waar mag ik spelen?

In elk bos mag je sowieso spelen op de paadjes. In speelzones mag je van de paden afwijken en overal spelen. En ook in bossen en natuurgebieden waar geen speelzones zijn afgebakend, kan je spelen. Je hebt dan wel de toestemming van de eigenaar nodig (voor privébossen) of een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (voor openbare bossen).

Zo'n machtging kan je aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (min. 35 dagen voor de activiteit).

Om in Waalse bossen te spelen heb je de toelating nodig van de boswachter. Hiervoor vul je tijdig het aanvraagformulier in.

Op die website van Groen Speelweefsel kan je een Interactieve SpeelweefselKaart raadplegen (ISK), waar voor heel Vlaanderen alle speelbossen maar ook ander groen speelweefsel op is aangeduid. Het brengt het bestaande speelweefsel (met de plekken en verbindingen die voor kinderen belangrijk zijn) op een overzichtelijke en eenvoudige manier in kaart. Leuke plekken, speelbossen, uitgestippelde tochten, ....Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk opzoeken waar je groep in de buurt van de kampplaats deze zomer een speelbos vindt, je kunt ook eenvoudig zelf tochten uitstippelen op deze kaart. Tal van gemeentelijke diensten (en anderen) brachten reeds gegevens in en bouwden zo mee aan de ISK, een gebruiksvriendelijke RouteYou toepassing, online bruikbaar voor iedereen!

Nuttige links

Ben je op zoek naar...

Andere links:

De regels in het bos

Spelen in speelbossen of op de paadjes mag, maar hou zeker rekening met volgende regels:

  

Blijf op de paden. Zo breng je geen schade toe aan kwetsbare plantensoorten en verstoor je de bosbewoners zo weinig mogelijk.

Dit geldt niet in een speelzone.

  

Gooi geen afval in het bos, maar in de daarvoor voorziene vuilbakken. Of neem je afval mee naar huis als er geen vuilbakken staan. Denk je er ook aan om het te sorteren?

 

  

Je mag geen vuur maken in het bos, of in een straal van 100m er rond. Voor een kampvuur kan je een uitzondering krijgen: vraag hiervoor minstens 35 dagen voor je kamp een machtiging aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Vraag ook vooraf bij je kampgemeente na of er een lokale regelgeving is  (politie, brandweer) en maak goede afspraken met je kampuitbater.

Meer info over de machtiging en basisregels voor een veilig kampvuur vind je op de site van de Ambrassade

  

Hou honden altijd aan de leiband. Door hun enthousiaste geblaf en gehol kunnen ze de dieren ernstig opjagen en de rust verstoren. En we willen al helemaal vermijden dat ze een onschuldig konijntje bij het nekvel grijpen…

  

Pluk geen planten in het bos. Sommige zijn zeldzaam en komen misschien alleen in dat bos voor.

  

Hou het rustig, speel geen luide muziek of hou geen roepconcert. Je verstoort de dieren of de omwonenden. Bovendien is het veel leuker om stil te zijn in het bos, je hoort er zo veel verschillende geluiden.

Wil je toch een activiteit met veel lawaai laten doorgaan, vraag je best de toestemming aan de gemeente, zeker als ze tussen 22 uur en 7 uur plaatsvinden. Via politiereglementen kan de verstoring van de nachtrust worden beboet.

  

Vang nooit dieren in het bos.

  

Betreed het bos enkel overdag, tussen zonsopgang en zonsondergang. Vraag steeds speciale toestemming voor nachtspelen aan de boseigenaar.

Daarnaast moet je ook steeds kampen afbreken als je het bos verlaat, zeker als je hiervoor touwen gebruik . Als je dit niet doet laat je onnatuurlijke materialen achter die bovendien gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. én zo blijft het voor de volgende groep ook nog leuk om een eigen kamp te bouwen!

Het is ook niet toegelaten bomen of struiken om te zagen of andere planten te beschadigen.

Maar je mag natuurlijk wel heel veel spelen!