Speel-Eet-Beleefbossen voor jeugdverblijfcentra

Context

Vanaf januari 2019 start met het ontwerpen speel-eet-beleefbossen bij 5 jeugdverblijfcentra in Oost-Vlaanderen via een participatief traject. Met dit project willen we inspelen op de vele positieve effecten van bomen en bossen voor plattelandsbeleving en natuureducatie bij jeugdverblijven. Dit doen we door samen met hen aantrekkelijke en uitdagende realisaties op het platteland uit te werken, in samenwerking met de lokale actoren. Concreet vormen we elke locatie om naar een groene en boomrijke omgeving waar plattelandsbeleving centraal staat. 

Het doel is om in de speelzones onder andere speelbosjes te voorzien met klimbomen - robuuste boomsoorten - en sneukelhagen. Zo kan een voedselbosstructuur geïntegreerd worden in de speelzone, en wordt geïllustreerd hoe de verschillende planten en hun functies elkaar ondersteunen, ook inzake voedselproductie. Naast de realisatie van de 5 test-sites, willen we ook een handleiding uitwerken voor gemeenten of jeugdverblijven die gelijkaardige projecten willen realiseren. Zo wordt het project duurzaam verankerd en kunnen ook anderen aan de slag.

Fases traject

1.Consultatie en opmaak plan

In eerste instantie wordt in samenspraak met de gebruikers van het terrein, de gemeentes en andere lokale actoren naar een plan van aanpak gewerkt. De wensen van de verschillende partijen worden in rekening gebracht en afgetoetst met de verschillende doelen van het project en met de afzonderlijke locaties.

2.Aanplant

Vanaf het najaar van 2019 kan de realisatie van het plan op de verschillende terreinen gebeuren. Belangrijk hierbij is natuurlijk ook de bescherming van de jonge planten en boompjes aangezien de speelterreinen na het aanplanten ook nog gebruikt worden.

3.Opvolgen aanplant en openingsevent

De jonge aanplanten worden opgevolgd, geëvalueerde en bijgestuurd waar nodig. De realisaties worden uiteindelijk in de kijker gezet door openingsevents in de zomer van 2020.

4.Uitschrijven handleiding voor aanplant speel-eet-beleefbossen

Doorheen het proces worden uit alle fases geleerde lessen getrokken. Op basis hiervan wordt een handleiding geschreven voor gemeentes en jeugdverblijven. Zij kunnen zo ook aan de slag met het aanplanten van een speel-eet-beleefbos.

Deelnemende jeugdverblijven en partners

  • Prosperpolder is een internationale polder en gehucht in de gemeente Beveren. Daar ligt ook het gelijknamige jeugdcentrum, dat is vernieuwd in 2016. Er valt heel wat te beleven, binnenkort ook in hun speel-eet-beleefbos.
  • Diggie is een jeugdverblijfcentrum én kinderboerderij in Brakel. Diggie vzw organiseert er kampen, maar de boerderij kan ook gehuurd worden door andere verenigingen. Zij hebben heel wat actieve vrijwilligers die willen helpen met de aanplant van een nieuw pareltje op hun site; een speel-eet-beleefbos.
  • De Havik in De Pinte is het jeugdlokaal van de gelijknamige scouts FOS De Havik. Zij verhuren hun terrein ook graag aan andere jeugdvereningen, maar zullen dus ook zelf gebruik kunnen maken van hun toekomstige bos.
  • Het Brielhof in Deinze wordt tijdens het jaar ook gebruikt door een lokale jeugdbeweging. Hier is dat de KSA. Deze site ligt aan de leie en werd onlangs ook grondig vernieuwd.
  • Joe English is een jeugdverblijf in Heusden, Destelbergen. Scouts Joe English gebruikt deze lokalen gedurende het jaar en kan er dus binnenkort ook een speel-eet-beleefbos bijrekenen.

Naast de jeugdverblijven zijn er natuurlijk ook nog andere belangrijke partners.

Mede mogelijk door

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Platteland Plus.