Bebossing in Moerbeke-Waas

Bebossing in Moerbeke-Waas

BOS+ kocht in 2019 voor de eerste keer eigen gronden aan om te bebossen*. Een van die percelen ligt in Moerbeke-Waas, aan het Wullebos. Het bebossen van dit perceel zorgt voor een uitbreiding van het bosgebied in de regio, iets wat zowel plant als dier ten goede komt.

*We bebossen normaal op gronden met een andere eigenaar.

Het Wullebos

Ligging en geschiedenis

Het Wullebos (70 ha), ook wel de Baggaart genoemd, strekt zich uit op de grens tussen Moerbeke en Stekene. Net daar kochten we een stuk grond om het waardevolle boscomplex te versterken. Het bos maakt deel uit van de bossengordel op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Het is het meest oostelijk gelegen bos op de dekzandrug waar onder andere ook, van west naar oost, de Lembeekse bossen (en bosreservaat Bellebargiebos), het Kloosterbos, het Heidebos en -niet te vergeten- ons eigenste Overslagbos liggen.

Door het gebied lopen twee waterwegen, de Abelebeek en Wullebosbeek. In het Noorden bestaat het bos voornamelijk uit naaldbomen, het zuidelijke deel van het bos is meer verdeeld en omvat ook een aantal akkers en weiden.

Op onderstaande 18de-eeuwse Ferrariskaart zien we dat het Wullebos-Baggaartgebied door de Papdijk doorkruist wordt. Deze dijk dateert van het einde van de 17de eeuw. Een klein gedeelte van het bos, ten noorden van de Papdijk, ligt onder heide en meers. In het zuiden komen er meer open plekken, akkers en weiden met perceelsrandbegroeiing.

Wullebos Ferraris.PNG