Voor landbouwer

Landbouwer

BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in landbouwgebieden kunnen bomen op verschillende manieren zeer waardevol zijn.

Bebossing van landbouwgronden

Grond is schaars in Vlaanderen en bij iedere landgebruiksverandering moeten doordachte en overwogen keuzes gemaakt worden. Vlaanderen is één van de minst beboste regio's van Europa, daarom kan in sommige gevallen gekozen worden voor bebossing van landbouwgrond. BOS+ biedt in kader van de campagne 10 Miljoen Bomen hierbij financiële en logistieke ondersteuning. Ook van de Vlaamse Overheid kan je subsidies krijgen voor het bebossen van landbouwgronden. In het kenniscentrum vind je heel wat informatie over de aanleg van bossen.

Korte Omloophout

Al tien jaar heeft BOS+ heel wat pionierswerk verricht en expertise opgebouwd wat betreft korteomloophout (KOH) in Vlaanderen. Alle informatie die we verzamelden tijdens verschillende demonstratieprojecten en contactgegevens vind je via hier.

Agroforestry

Agroforestry is een relatief (her)nieuw(d) thema in Vlaanderen maar dankzij de nieuwe Vlaamse subsidieregeling, de oprichting van EURAF (European Agroforestry Organisation) en het consortium agroforestry en de aanleg van een groot demonstratie- en onderzoeksperceel in Lochristi brandend actueel. BOS+ is nauw betrokken bij deze nieuwe trends.