Trees from Traffic

Trees from Traffic

Tijdens dit project bouwden we kennis op en sensibiliseerden we over  de potenties van, en de randvoorwaarden voor het aanleggen, beheren en oogsten van houtige biomassa langs bermen van (spoor)wegen en waterlopen.

Indien een aantal randvoorwaarden zijn vervuld, dan bieden houtkanten en Korte omloophout (KOH) op wegbermen heel wat voordelen: ze leveren groene energie, maar dienen ook als wind-, zicht- of geluidscherm. Ze functioneren als bufferzone en gaan erosie tegen op hellende bermen. Bovendien zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit door het opvangen van fijn stof.
Het valoriseren van houtige biomassa uit wegbermen komt de lokale economie ten goede en verhoogt de duurzaamheid van energieproductie: elektriciteit of warmte geproduceerd op basis van houtpellets uit Polen, Brazilië of Canada kan je moeilijk duurzaam noemen.

Trees from Traffic kwam tot stand dankzij ondersteuning van het fonds voor duurzaam materialen- en energiebeheer.

Demonstratiedag Trees from Traffic 11/02/2015

Deze demodag werd georganiseerd door Krinkels nv en BOS+, en ging door in de vestiging van
Krinkels te Londerzeel. We werkten aan volgende doelstellingen:

  • Kennisopbouw en sensibilisering over potenties en randvoorwaarden van houtaanleg, -beheer en –oogst langs wegbermen, voor opwekking van groene energie.
  • Multidisciplinaire expertengroep (bermbeheerders, aannemer, BOS+).
  • Hands-on aanpak

Hiertoe was volgend programma voorzien:

  • Presentatie energiepotentieel (Sien Cromphout, BOS+)
  • Presentatie oppervlaktepotentieel, randvoorwaarden bij oogst, financiële vergelijking (Dries Rooryck, Krinkels)
  • Presentatie mogelijkheden en randvoorwaarden m.b.t. biodiversiteit (Rik De Vreese, BOS+)
  • Presentatie van het juridisch kader (Nico Vanaken, OVAM)
  • Na de lunch: praktijkbezoek Schilde

Een verslag van deze demonstratie- en expertendag is hier te vinden.

Studiedag Trees from Traffic 18 april 2017

We sloten dit project af met een studiedag, rond de vraag "Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?"

Schepen Jan Van der Velpen verwelkomde ons in Bierbeek, waar het gemeentehuis en het cultuurcentrum sinds kort worden verwarmd door (deels lokaal geproduceerde) biomassa. We kregen een boeiende uiteenzetting over dit biomassa-project en een blik op de toekomst.

We sloten de voormiddag heel concreet af met een techniche toelichting over de verbrandingsketel en een gesmaakt bezoek aan de installatie. Ter plekke werden heel wat vragen beantwoord door de installateur.

Hieronder kan je de link vinden naar de presentaties:

Publicaties Trees from Traffic

Naar aanleiding van Trees from Traffic verschenen heel wat artikels, blogposts, facebookberichten en aankondigingen. Hieronder een overzicht van de meest relevante items: