Ecuador - Herbebossen met de steun van Telenet

Telenetbossen

Sinds november 2011 werden dankzij de financiële steun van Telenet nieuwe bossen aangeplant in het Noorden van Ecuador. Op  gedegradeerde graaslanden werd tot en met december 2014 hard gewerkt om nieuw bos aan te planten met hoofdzakelijk inheemse boomsoorten. Dit zorgt niet alleen voor de opslag van koolstof, maar ook voor een toename in de biodiversiteit, meer werkgelegenheid en andere voordelen voor de lokale bevolking. 

Klimaatstrategie

Ondertussen zijn de laatste boompjes in het Telenet project aangeplant en geteld (gebaseerd op een ruime steekproef): 455.000 nieuwe bomen die geleidelijk aan bos aan het worden zijn op 434,5 hectares. De lokale organisatie Mindo Cloudforest Foundation heeft samen met zijn lokale arbeiders een geweldig werk geleverd in het klaarmaken van de terreinen, opkweken van (grotendeels inheems) plantgoed, het aanplanten en onderhouden van de aanplantingen. BOS+ bood technische ondersteuning, en blijft nu verder de aanplantingen monitoren, in samenwerking met de Universiteit van Gent om onder andere de koolstofopslag te meten. Telenet financiert dit project, dat past in hun klimaatneutrale strategie gedurende 20 jaar.

We bevinden ons voor dit project in de subtropische regio's van Mindo, El Cristal en San Gerónimo en de ariede regio van Salinas en Mundo Nuevo in het Noorden van Ecuador, ten westen van de Andes. Die eerste is een echte hotspot van biodiversiteit, gerenommeerd voor zijn weelde aan vogelsoorten. Door de veeteelt is er echter de afgelopen decennia veel ontbost en blijven grote oppervlaktes weilanden over die ondertussen ook voor de landbouw nog weinig opleveren. Herbebossen zorgt voor een herstel van de bodem en geeft deze gronden opnieuw waarde, zowel economisch, sociaal als ecologisch.

Het project maakt deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Telenet. Vanaf 2015 kan Telenet een klimaatneutrale bedrijfsvoering claimen. In eerste instantie neemt Telenet interne maatregelen om de CO2-emissies te verminderen, daarnaast ondersteunt Telenet dit  "multi-purpose" herbebossingsproject dat onder andere zorgt voor de vrijwillige compensatie van het saldo aan CO2-emissies en daarnaast ook de bovengenoemde positieve sociale en ecologische impact heeft.

Een belangrijk aspect van dit project is dat het voldoet aan twee internationale standaarden voor klimaatprojecten (Verified Carbon Standard en Climate, Community and Biodiversity Alliance) en dat de impact ook effectief gemeten zal worden. Sinds 2012 wordt er jaarlijks in samenwerking met de Universiteit Gent een monitoring uitgevoerd om de impact van het project op te volgen. 

Lees het volledige inhoudelijke rapport van

En een nieuwsbericht over Telenet Klimaatneutraal in 2016