Studiedag praktijkgericht actieplan voor natuur en gezondheid

Studiedag 12 december: Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en gezondheid

Over Bosbaden en Zorgbossen. Over Natuuroases en Healing Environments.

Het besef dat natuurbeleving en natuurnabijheid belangrijk zijn voor onze gezondheid vindt meer en meer ingang in zowel de natuur- en gezondheidssector. Het Bosforum voerde, met steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, een studie uit waarbij lopende initiatieven in binnen- en buitenland werden bevraagd en we op zoek gingen naar succesfactoren en valkuilen. De aanbevelingen die we daaruit konden formuleren, goten we in een ‘Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en Gezondheid’. We stellen de actuele resultaten van dit actieplan aan u voor op deze studiedag, maar rond een aantal prioritaire topics gaan we meteen ook het gesprek aan met de deelnemers, tijdens interactieve ronde-tafels. Ten slotte krijgen we ook de kans om te zien hoe onze gastheer, PC Bethanië, het groen op de campus vandaag reeds integreert in zijn werking.

Inschrijven

het maximum aantal inschrijvingen voor deze studiedag is bereikt. Indien u toch wil deelnemen, kan u zich nog inschrijven op de wachtlijst. We houden u dan op de hoogte van evntueel vrijgekomen plaatsen, en van de resultaten van de studiedag. . 

Ik schrijf me in op de wachtlijst

Bereikbaarheid

De studiedag gaat door in gebouw 2 van PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, in Zoersel. Op het kaartje hieronder vind je de exacte locatie. We moedigen zo duurzaam mogelijk transport aan. Omdat het echter niet evident is om de locatie met het openbaar vervoer te bereiken, hebben we ook een event aangemaakt op een gratis carpool platform. We moedigen iedereen – zowel zij die met de wagen gaan als zij die een lift zoeken – aan om hier maximaal gebruik van te maken en zo massaal mogelijk te carpoolen.

Ik wil carpoolen

Gebruik van gegevens en foto's

Tijdens de studiedag zullen er foto’s genomen worden, die de organisatoren graag willen gebruiken bij hun communicatie over de studiedag en/of voor later, niet-commercieel gebruik. Indien je niet wenst dat foto’s van jou hiervoor gebruikt worden, gelieve dat dan aan te duiden bij de inschrijving.

Het praktijkgericht actieplan werd ontwikkeld door Natureminded en BOS+, voor het Bosforum en het Agentschap voor Natuur en Bos. De studiedag is een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Bosforum, het Netwerk Natuur en Gezondheid en PC Bethanië.