Laat van je horen voor een nieuwe EU-wetgeving en houd ontbossing van je bord

Stuur onze politici een sterk signaal via onderstaande e-mailtool:

Wat is het probleem?

Onderzoek toont aan dat wij natuurlijke habitats vernietigen aan een alarmerend tempo. In de laatste tien jaar verloor de Amazone meer dan 8,4 miljoen voetbalvelden aan bos en de Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld, verloor wel 10 miljoen voetbalvelden aan natuur! Wereldwijd verdwijnt per jaar ongeveer de oppervlakte van België aan onvervangbaar primair tropisch bosDeze onvervangbare wouden hebben ecosystemen die we nu moeten beschermen, of voor eeuwig kwijtraken.

Dit verlies wordt overwegend veroorzaakt doordat landbouw deze gebieden verwoest om goederen als soja, palmolie en cacao op te verbouwen, aangestuwd door de Europese vraag naar deze ingrediënten die in talloze producten van onze supermarkten verscholen zitten en zodoende heel moeilijk te vermijden zijn.

De Europese Unie (EU) moet een leidende rol opnemen in de bescherming van bossen en andere ecosystemen wereldwijd. Als wij ontbossing en ecosysteem degradatie geen halt toeroepen, verliezen we het gevecht tegen klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies. Jij kan helpen om dit te veranderen!

Wie is verantwoordelijk?

De Europese Unie (EU) is de 2e grootste importeur van ontbossing. Daarom moet ze een leidende rol opnemen in de bescherming van bossen en andere ecosystemen wereldwijd. Als wij ontbossing en de degradatie van ecosystemenemgeen halt toeroepen, verliezen we het gevecht tegende klimaatcrisis en het massale biodiversiteitsverlies. Jij, als Europese burger, kan helpen om dit te veranderen! 

Ontbossing is een complex probleem waarin we allemaal wetend of onwetend betrokken zijn. Op dit moment doet de EU niets om de import van producten die deze problemen veroorzaken, tegen te houden. Die producten kunnen zo dus terecht komen op de schappen van jouw supermarkt én op je bord, in je smartphone en in je meubels 

  • Palmolie is een ingrediënt van veel verwerkte voedingsproducten en cosmetica. Industriële palmboomplantages nemen de plaats in van gevarieerde, biodiverse en pesticidenvrije primaire wouden. 

  • Soja wordt als dierenvoeding gebruikt voor het vee dat onze vlees- en zuivelproducten voorziet. Veel tropisch bos wordt ook omgehakt voor de creatievan wei- en akkerland voor vlees- en veevoederproductie.  

  • Voor de productie van koffie, cacao en rubber verdwijnt veel bos om plaats te maken voor monotone, bodemuitputtende plantages.

Wij vragen niet om deze producten te bannen, we willen dat ze duurzaam geproduceerd worden. Om dit mogelijk te maken helpt een sterke wetgeving voor de importerende en verhandelende bedrijven het best. Om dit af te dwingen hebben we jouw hulp nodig.

Waarom een tweede keer meedoen?

Velen van jullie tekenden al eens in om de EU te laten weten dat jullie ook een sterke wet willen. En met resultaat! Waarom vragen we dit dan opnieuw? 

Het korte antwoord:  

Over een EU-wet beslissen verschillende EU-instellingen. De vorige oproep was gericht op de Commissie, die het wetsvoorstel uitbracht. Nu richten we ons tot de parlementsleden, die mee beslissen over de finale inhoud. 

Iets meer duiding: 

BOS+ is samen met meer dan 100 organisaties en meer dan 1,2 miljoen EU-burgers sinds 2020 mede-eiser voor het ijzersterke karakter van de anti-ontbossingswet.  

Bij het opstellen van een EU wet van dit kaliber komt heel wat kijken en het kan soms ettelijke jaren duren. Voor het definitief uitbrengen van een Europese wet moeten verschillende EU-instellingen tot een akkoord komen: de Europese Commissie, de Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt, en het Europees Parlement, dat rechtstreeks wordt verkozen door EU-burgers.  

Het initiatief voor de wet werd genomen door de Europese Commissie. Het is in aanloop van het uitbrengen van het voorstel, dat de publieke consultatie plaatsvond waarop zovelen van jullie intekenden. De commissie leverde eind vorig jaar het wetsvoorstel af. Hoewel het nog ambitieuzer kon, heeft ze daarbij wel degelijk rekening gehouden met onze oproep.  Zo is het een echte zorgplicht-wet geworden, die bedrijven verplicht om na te gaan en te verzekeren dat de producten en grondstoffen die ze importeren geen ontbossing hebben veroorzaakt.  

Dit voorstel wordt nu door het Europese Parlement en de lidstaten onder handen genomen. Eind september wordt in het Parlement gestemd over de positie over de inhoud. In het het najaar wordt er dan verder onderhandeld tussen het parlement, de lidstaten en de Commissie voor een finale versie van de wet waar alle EU-instellingen zich in kunnen vinden.  

Omdat er zoveel spelers meedoen, moet naar een evenwicht gezocht worden tussen veel belangen en posities. Dat betekent: veel compromissen. En dat is net iets wat we zoveel mogelijk moeten vermijden bij deze wet, die net heel sterk en waterdicht moet zijn.  

 

We zetten ons daarom nog eens in, een laatste push in de laatste rechte lijn. 

 

Tot slot: hier stopt het ook niet. Een wet is één ding, de uitvoering en naleving ervan iets anders. BOS+ blijft waken over een verregaande en correcte implementatie van de wet.