Vademeca

Vademeca

Volgens de Van Daele: va·de·me·cum, het; o, -s verklarend zakboekje; leidraad in klein formaat.

BOS+ gidst je grondig en overzichtelijk doorheen enkele interessante onderwerpen. Hier kan je de verschillende handleidingen/vademeca gratis downloaden. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij onze medewerkers.

Vademecum Plant van Hier

 
Het vademecum Plant van Hier bestaat grotendeels uit praktijkvoorbeelden: concrete realisaties van gemeenten die bijdragen aan het behoud, de versterking en/of de promotie van autochtoon plantmateriaal. We willen hiermee de lokale overheden inspireren en de nodige informatie aanreiken om aan de slag te gaan. Maar met dit overzicht van concrete acties voor autochtone bomen en struiken, is het vademecum relevant voor iedereen die hiermee bezig is.

Het vademecum verscheen in april 2011 in kader van het project Oogje op inheems. Het kwam tot stand dankzij de inbreng van de verschillende actoren die actief zijn rond autochtone bomen en struiken en met de steun van de Vlaamse Overheid. Bekijk hier het volledige vademecum.

DOWNLOAD HIER DE BIJLAGEN

Autochtone bomen en struiken – wat, waar en waarom?

 • Bijlage 1: Handleiding: Installatie en gebruik van de inventaris autochtone bomen en struiken.
 • Bijlage 2: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten.

Ga meer advies naar: www.inbo.be

Praktijkvoorbeelden

Algemeen overzicht

 • Bijlage 3: Voorbeeld overzichtskaarten van autochtone bomen en struiken in een bepaalde gemeente
 • Bijlage 3.1: Lanaken (opgemaakt door Regionaal Landschap Kempen Maasland)
 • Bijlage 3.2: Sint-Katelijne-Waver (opgemaakt door Regionaal Landschap Rivierenland): overzichtskaart en detailkaarten van de respectievelijke locaties. (detailkaart)
 • Bijlage 3.3: Bocholt (opgemaakt door Regionaal Landschap Lage Kempen)

Bescherm en behoud

 • Bijlage 4: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van Genk
 • Bijlage 5: Folder Kappen van bomen gereglementeerd (Genk)
 • Bijlage 6: Schema kapvergunning (Genk)
 • Bijlage 7: (Aangepaste) criterialijst voor behandelen kapvergunning (Schoten)
 • Bijlage 8: Overzicht erkende zaadbronnen
 • Bijlage 9: Uittreksel uit het expertendocument inventaris van de autochtone bomen en struiken, locatie 108 (ProjCodLocNr: VL 98-1 HB – 108)
 • Bijlage 10: Werfbord herstel autochtone locatie Overpelt
 • Bijlage 11: Infobord aan de heraangeplante houtkant (Overpelt)
 • Bijlage 12: Voorbeeldbrief naar eigenaars aanplant talud, Oudenaarde

Oogst

Aanplant

 • Bijlage 20: Document van de leverancier of herkomstcertificaat
 • Bijlage 21: Voorbeeld bestekomschrijving met vraag naar autochtoon plantgoed.
 • Bijlage 22: Lijst met de courante soorten die autochtoon beschikbaar zijn (en een opsomming van soorten waarvan geen autochtoon materiaal voorhanden is)
 • Bijlage 23: Voorbeeld aankondigingstekst over autochtone bomen en struiken, zoals gepubliceerd op de website van Behaag... Natuurlijk . Zie ook: www.natuurpunt.be/behaag
 • Bijlage 24: Promotiebrochure van Behaag... Natuurlijk
 • Bijlage 25: Overzicht van de ons bekende haagplantacties anno 2010, deze met een autochtoon aanbod kregen het symbool x
 • Bijlage 26: Richtlijn van de VLM inzake gebruik autochtone bomen en struiken
 • Bijlage 27: Voorbeeld van subsidiebesluiten voor kleine landschapselementen, waarbij extra subsidies worden voorzien indien het over autochtoon plantsoen/Plant van Hier gaat
 • Bijlage 27.1: Voorbeeld opgestelde door Regionaal Landschap Noord-Hageland
 • Bijlage 27.2: Subsidiereglement van Ham (voor gebruik Plant van Hier)
 • Bijlage 28: Flyer ter promotie subsidiereglement Lanaken
 • Bijlage 29: Gemeentelijk infoblad van Zonhoven: -Zonhovenaar

Een overzicht van waar je autochtoon plantmateriaal kan kopen vind je via deze website.

Actiegerichte handleiding speelzones

Een speelzone is een (stuk) bos waarin kinderen en jongeren vrij mogen spelen. Ze mogen er van de paden af, kampen bouwen en naar hartelust ravotten. Een speelzone is echter pas officiëel als je dit opneemt in je bosbeheerplan en een toegankelijkheidregeling opmaakt. Dit kan heel eenvoudig! Lees er alles over in de Actiegerichte Handleiding Speelzones en ga meteen aan de slag.

Deze handleiding is al enkele jaartjes oud, en sindsdien is de wetgeving ietwat gewijzigd. In afwachting van een herziening van onze handleiding, kan je op deze link de meest recente reglementering terugvinden.

Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen

Ben je een lokaal bestuur en wil je aan bosuitbreiding doen? In het vademecum Bosversterking vind je alle do's en don'ts van het organiseren van een plantactie. Naast een handige leidraad voor de technische kant van een dergelijk project (zoektocht naar een geschikt perceel, vergunningen, subsidiewijzer, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereiding en aanplanting) vind je ook een praktische draaiboek en heel wat tips om van een gewone plantactie een waar plantfeest te maken!

Doelgroep: Het vademecum werd specifiek ontwikkeld voor lokale besturen. Het is echter ook heel nuttig voor particulieren die werk willen maken van bosuitbreiding en -versterking.

Vragen over bosversterking? Of heeft u grond ter beschikking dat u wil bebossen maar op zoek bent naar een leuke sponsor? Contacteer ons: info@bosplus.be of tel. 09/264.90.55 of surf naar de website van 10 miljoen bomen!

Dit vademecum verscheen in het kader het DULOMI-project "Dijleland - Groene Hart van Midden-Brabant".

Download hier het volledige vademecum.

Vredesbossen


Dit vademecum is geschreven in het kader van het project ‘Vredesbossen: een link tussen bos, klimaat en vrede’. Het is een handleiding voor gemeente- en provinciale diensten, lokale besturen, milieuraden, maar ook middenveldorganisaties en privé –personen kunnen er gebruik van maken.

Het biedt een A tot Z handleiding voor het aanleggen van een Vredesbos. Zowel de administratieve en technische kant van de aanplant als ideeën voor het sensibiliserende aspect, komen er in aan bod.

Hier vind je het volledige vademecum.

Van wilg tot warmte - potenties van korteomloophout in Vlaanderen

De brochure "Van Wilg tot Warmte" geeft inzicht in technische aspecten, wetgeving, rendabiliteit, toepassingen en potenties van korteomloophout (KOH) in Vlaanderen.

De brochure is één van de eindproducten van het gelijknamige project, gesteund door het Fonds voor Duurzaam Materiaal- en Energiebeheer van Indaver, ABLLO en Bond Beter Leefmilieu. 

Draagvlak voor Bos

Draagvlak voor Bos is zeer belangrijk, maar aan draagvlakverbreding doen is niet zo eenvoudig. Handige tips en tricks vind je in het vademecum 'Draagvlakverbreding voor bosuitbreiding en natuurontwikkeling'. 

De brochure 'Participatie binnen bos- en natuurontwikkeling' richt zich tot de mensen die participatie en communicatie op het terrein moeten waarmaken. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat participatie steeds een moeilijk te voorspellen proces is. In deze brochure vind je enkele belangrijke vuistregels die een houvast kunnen bieden.

Stappenplan. Houtige landschapselementen voor de productie van lokale, hernieuwbare warmte

Het Vlaamse landschap produceert heel wat hout. Door biomassa afkomstig uit houtkanten, holle wegen, graften en knotbomen terug een functie te geven volgens een duurzaam beheerplan, creëer je een klimaat-neutrale alternatieve energiebron en krijgen achterstallig onderhouden houtkanten terug een beheer wat op zijn beurt positief is voor de biodiversiteit. Hier kan je een stappenplan van houtkant tot en met houtsnipper lezen, inclusief een bespreking van het landschapshistorisch en ecologisch belang van houtkanten, het wettelijk kader, tips voor een duurzaam beheer, rendementsberekeningen en hulpmiddelen voor het communiceren van beheer van houtkanten.

Dit project komt tot stand met steun van de Provincie Vlaams-Brabant.