Beleidsdossiers

Beleidsdossiers

De voorbije jaren publiceerde BOS+ verschillende beleidsdossiers met een kritische kijk op enkele heikele kwesties en aanbevelingen en cijfers voor het beleid. Jammer genoeg stelden we in quasi alle dossiers vast dat er nog enorm veel werk voor de boeg is. De dossiers resulteerden telkens in veel aandacht in de media en parlementaire vragen. Hier vind je een overzicht.

Bosbarometer 2015

Bosbarometer 2015: Cijfers Vlaamse overheid tonen aan dat Vlaanderen 0,72 hectare/dag ontbost

Bosbarometer 2012

  

 

Bosbarometer 2011

 

Stads(rand)bossen: een randgeval?!

 

Bosbarometer 2010

 

Reddingsplan Zonevreemde Bossen

 

Bosbarometer 2009

 

 

   

  

    

 

Bosbarometer 2008

 

Bosbarometer 2007