Ecuador - Herbebossen voor meer dan water in Paltas

Paltas

Met het project ‘Herbebossing in Paltas’ in het Zuiden van Ecuador willen de partners de watervoorziening in de regio verzekeren, zowel voor drinkwater als voor irrigatie. Dit doen we door gebieden die gedegradeerd zijn door ontbossing en overbegrazing te herbebossen en antieke wateropvangsystemen te herstellen.

Probleem

Overdadig watergebruik door de landbouw en menselijke consumptie leiden de laatste jaren tot meer en meer waterschaarste in de regio Paltas, in het Zuiden van Ecuador. Dat is slecht nieuws voor de lokale bevolking én voor de biodiversiteit. Om oplossingen te zoeken voor deze problemen werken de organisaties Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) en BOS+ samen met de gemeenschappen in en rond het Pisaca reservaat. Het project situeert zich in de stad Catacocha en in de naburige dorpen, die behoren tot het stroomgebied San Pedro Mártir, in het Pisaca reservaat. 

Om de doelstellingen te bereiken, zijn er heel wat verschillende activiteiten in de gemeenschappen. Bijvoorbeeld: zaaien en planten, bewaking en zorg voor de gebieden, samenwerking en coördinatie met de overheid en private actoren, en bewustmakingscampagnes.

Bos en water voor een duurzame ontwikkeling

Om de drinkwatervoorziening voor de stad Catacocha te consolideren wordt telkens in een groter gebied gewerkt. Sinds de start van het project breidde het reservaat uit van ongeveer 450 tot meer dan 600 hectare in 2015 die beheerd worden ten voordele van de ecosystemen en de lokale bevolking. Naast herbebossen wordt er ook veel geïnvesteerd in het herstellen van antieke systemen van wateropvang via lagunes, dijken en kanalen.

Bij de herbebossing wordt ook gebruik gemaakt van de lokale soort Caesalpinia spinosa, die allerlei gebruiken heeft en ook een niet-houtig bosproduct levert dat de bevolking van een duurzaam inkomen kan voorzien. Meer daarover lees je hier.

Meer dan 200 families plukken rechtstreeks de vruchten van dit project. Naast een heleboel anderen die indirect afhankelijk zijn van een goede drinkwatervoorziening in het stroomgebied San Pedro Mártir.

Lokale verankering

Zoals steeds in BOS+ projecten wordt er met verschillende lokale partners samengewerkt. Samen met de waterbeheercomité’s, studenten, de gemeentediensten van Paltas en de lokale NGO NCI realiseren we de verschillende activiteiten. Vele van de activiteiten gebeuren samen met de zogenaamde eco-clubs, groepen jongeren van het lokale college die mee de zorg voor de aanplantingen op zich nemen maar ook de lokale bevolking bewust maken van het belang van het milieu, natuurbehoud, afvalvermindering en zuinig omspringen met water.

Jaarlijks worden er minimum 20.000 nieuwe boompjes aangeplant en om hun overlevering te verzekeren ontwikkelde het lokale college sinds 2015 het concept van peter/meterschap, waarbij elke student de zorg van 20 boompjes op zich neemt. Dat betekent de boompjes vrijhouden van onkruid, vervangen indien ze sterven en in de droge maanden minimum twee keer bewateren. Op die manier worden de studenten ook bewust gemaakt en actief betrokken bij het project dat ook hun welzijn verbetert. Het lokale college beweegt zo jaarlijks ongeveer 500 studenten van de zogenaamde ecoclubs, letterlijk, want het reservaat ligt hoog op een berg aan de rand van de stad.

Tijdens het project worden ook de laatste stappen gezet voor het officieel erkennen van het gemeentereservaat Pisaca. Er worden ook akkoorden met eigenaars afgesloten om het duurzame beheer van hun terreinen te verzekeren.

Dit project wordt gesteund door de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, 11.11.11 en Schoolrock. We maken ook de link met de Vlamingen en voeren gekopppeld ook aanplantingen in Vlaanderen uit. In Antwerpen gebeurt dat ook samen met de bosgroepen, in Oost-Vlaanderen werken we daarvoor samen met UGent1010, een organisatie die allerlei initiatieven neemt om duurzaamheid in en rond de universiteit en van zijn studenten en medewerkers te stimuleren. 

Filmpje

Hieronder zie je een filmpje van de aanplantingen die gebeuren door de lokale jongeren in het gemeentereservaat Pisaca.

Steun dit project

Wat doen wij met je gift?

- Met een gift van €40 worden 20 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren

- Met een maandelijkse gift van €10 gedurende een jaar worden 60 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren. Daar bovenop worden een tiental jongeren begeleid in een jeugdbeweging gericht op natuur- en milieueducatie.

- Met een maandelijkse gift van €20 gedurende een jaar worden 120 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren. Daar bovenop worden een twintigtal jongeren begeleid in een jeugdbeweging gericht op natuur- en milieueducatie.

  • IBAN: BE57 7330 1918 7135
  • BIC: KREDBEBB
  • Mededeling: 'gift Paltas'

Projectfiche

Titel: Paltas
Periode: 
2011-2016
Partners: 
BOS+ en Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)
Financier: Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, 11.11.11, Schoolrock, 10 miljoen bomen campagne BOS+
Doelstelling: Het natuurherstel van gedegradeerde gronden binnen het gemeentereservaat die belangrijke corridors vormen tussen resterende stukken natuurlijke vegetatie en zorgen voor de waterbeschikbaarheid met speciale aandacht voor de boomsoort Caesalpinia spinosa om zo ook bij te dragen tot lokale duurzame intwikkeling
Land: Ecuador