Olie drijft boven

Workshop

In het Amazonegebied worden gas en aardolie op grote schaal ontgonnen, met een zware impact op mens, milieu en klimaat. We ondersteunen jou om hier rond een actie op te zetten op school. Think global, act local.

We bezoeken jouw school om een actiegroepje te begeleiden. Dat kan een bestaand groepje leerlingen zijn dat tijdens de middagpauze samenkomt of een groepje dat speciaal voor dit project wordt gevormd. Je krijgt een zicht op de problematiek in het zuiden, we activeren je grijze massa met een brainstorm en brengen voorbeelden van andere scholen aan ter inspiratie. Het zwaartepunt van de actie ligt bij de leerlingen. Toch is een betrokken leerkracht de beste garantie op een geslaagd project.

Enkele voorbeelden van mogelijke acties: een eetbare tuin op school, een fietsapplaus, een kledingruilbeurs, een energiefiets bouwen, een fair trade lunch, een veggie kookwedstrijd, een energiescan van je school...

Thema’s: Mijnbouw en olie-ontginning, klimaat
Leeftijd: 15-18 jaar
Duur: 2 sessies
Prijs: gratis
Contactpersoon: sanne.baeten@bosplus.be

Theatervoorstelling 'Konijn met pruimen'

Voor dit project schreef Dimitri Verhulst een theatertekst waarmee gezelschap Laika aan de slag ging. De voorstelling 'Konijn met pruimen' vertelde over een conflict tussen twee generaties, maar evenzeer tussen leefgewoonten, consumptiepatronen en visies op onze verhouding tot deze planeet. Een komisch, tragisch, grotesk vertoon, waarbij de gemoederen oververhit raken en het konijn-met-pruimen langzaam zwart blakert in de oven.

Fiche

Titel: Olie drijft boven
Periode: 
2017-2019
Partners: 
BOS+
Financiers: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
Doelstelling: Bewustmaking en verhogen van de betrokkenheid bij leerlingen in het secundair onderwijs. Leerlingen ondersteunen om actie te ondernemen op school en in hun eigen leven
Land: België
Download hier de infofiche voor leerkrachten