Nascholing leerkrachtenteams

Nascholing voor leerkrachten


Bosbranden, ontbossingen, groen in de stad, klimaatverandering,... allemaal thema's die niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit. Een bos is dan ook meer dan een bos: je kan er spelen of heerlijk in wandelen, maar wistje dat een bos ook een bron is van voedsel en medicijnen en zelfs de bodem, het water en de lucht zuivert? Hoe dit allemaal verbonden is met maatschappelijke problemen, ontdek je in deze nascholing van Djapo en BOS+. Samen met jou onderzoeken we linken en gaan we systeemdenken, een belangrijke vaardigheid voor wie keuzes wilt maken voor een duurzamere wereld. 

Praktisch: 
  • Doelgroep: leerkrachten en directie (in opleiding) lager onderwijs
  • Kostprijs: gratis
  • Duur: 2,5u - 3u
  • Plaats en tijd: zelf te kiezen 
  • Contactpersoonsanne.baeten@bosplus.be of 09/264.90.57
Inhoud: In deze nascholing maak je kennis met het concept 'systeemdenken' of 'denken in verbanden'. Kinderen gaan dmv. systeemdenken op zoek naar samenhang, visualiseren de onderlinge verbanden en creëren zelf nieuwe inzichten op basis van losse eindjes informatie. Kinderen zijn erg betrokken bij het leerproces doordat ze zelf de informatie structureren tot betekenisvolle gehelen. Dit helpt jou als leerkracht om complexe thema’s rond duurzame ontwikkeling begrijpbaar te maken voor kinderen.
Tijdens de nascholing passen de deelnemers zelf zoveel mogelijk werkvormen toe. We focussen op het belang van bos en bomen hier en elders, nu en vroeger. We vertrekken vanuit verhalen die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken. Waarvoor hebben we bossen nodig, welke impact hebben ze op ons en op onze planeet? Waarom spelen zoveel sprookjes zich af in het bos? Wat hebben bossen te maken met klimaatverandering? En hoe denken de mensen aan de andere kant van de wereld daarover?

Een nascholing van Djapo betekent dat je meteen aan de slag kan: je krijgt praktische lessuggesties voor concrete vakken en voor vakoverschrijdende projecten, voorbeelden en illustraties om thema’s op een aantrekkelijke manier in de klas te behandelen en dialoog, concrete praktijkvoorbeelden en verhalen van de deelnemende leerkrachten als leidraad. Deze vorming ondersteunt je in jouw visie als leerkracht en knoopt aan bij het pedagogische project van je school. Nadien heb je een concrete les waarmee je de komende jaren de thema's in de klas kan brengen.
Een sterke link met de actualiteit wordt makkelijker dankzij de originele werkvormen. Momenteel zijn de bosbranden in het Amazonewoud een vaak terugkerend thema in het nieuws. Ook dit ontgaat kinderen niet. Praktische tips hoe je hier mee kunt omgaan in de klas, leer je tijdens deze nascholing. Onderaan een voorbeeld van een leuke werkvorm 'web vol pootjes' die Djapo ontwikkelde: 

Belang van bossen

Dat bossen een ontzettend grote rol spelen voor het en het welzijn van de mens is ontegensprekelijk. Djapo vatte dit prachtig visueel samen, want zeg nooit zomaar bos.

In onze infobrochure voor leerkrachten lees je uitgebreid over het belang van bossen. 
Het bijbehorend beeldverhaal kan je gebruiken om de verschillende producten, diensten en bedreigingen van bossen in je klas te brengen. 

Klik op een afbeelding om ze te downloaden.

Bosbeheer in Paltas: een beeldverslag.

Overdadig watergebruik door de landbouw en menselijke consumptie leiden de laatste jaren tot meer en meer waterschaarste in de regio Paltas in het Zuiden van Ecuador. Het project ‘Herbebossing in Paltas’ wil via herbebossing de watervoorziening in de regio verzekeren, voor drinkwater en voor irrigatie. De Andes heeft zeer specifieke natuurlijke systemen die je nergens anders ter wereld vindt. De bomen bepalen het weer en het klimaat in het Westelijk deel van Latijns-Amerika, zijn onmisbaar voor de opvang en opslag van water en fixeren de bodem zodat aardverschuivingen beperkt blijven.


Het gebied is hoog gelegen (2500-4000) en heel droog. Er wordt bebost met tara (ook wel vainillo/caesalpina spinoza), een boomsoort met belangrijke eigenschappen voor dit gebied: enerzijds de resistentie tegen droogte (ook met het oog op klimaatverandering) en anderzijds de zeer nuttige peulen.In samenwerking met de lokale NGO ‘naturalezza y cultura’ en lokale scholen ‘ecoclubs’ worden bomen geplant. Dit enerzijds om de regio te wapenen tegen klimaatverandering en anderzijds voor economische doelen: een nieuw inkomen genereren voor een kwetsbare bevolking. In dit project wordt dus gewerkt aan verschillende producten en diensten!


Producten

Het economisch luik is een belangrijke pijler in dit project. De peulen van de taraboom hebben verschillende gebruiken. De zaden zijn eetbaar en worden gebruikt voor de productie van een gom (gebruikt als bindmiddel in de voedings- en chemische industrie) met een veevoeder als restproduct. De peulen worden vermalen tot een meel waaruit tannines geëxtraheerd worden, die gebruikt worden in de leerlooierij, voor het klaren van wijnen en bieren en in de farmaceutische- en verfindustrie.

De markt voor de tannines en gom groeit jaar na jaar en de productie in Ecuador kan de vraag niet bijhouden. Er werd gekozen voor niet-houtige bosproducten zodat de bomen jaar na jaar kunnen blijven produceren. Daarbij wordt wel rekening gehouden met een duurzaam bosbeheer onder meer door een samenwerking met de gemeente en de aanleg van een gemeentereservaat.Diensten
Een integraal beheerplan zorgt voor een maximale biodiversiteit en buffer tegen klimaatverandering. De boomwortels houden water vast en bieden schaduw aan de bodem, de lucht- en waterkwaliteit verbetert door hun zuiverende rol en de boomsoort is als stikstoffixeerder uiterst geschikt voor bodemherstel. Het project wordt gecombineerd met aanleg van irrigatie wat voor landbouwers een extra stimulans wordt om erin mee te stappen.Beleving
Via de samenwerking met scholen wordt ingespeeld op recreatief en educatief aspect van bos. Daarbij is er ook gezorgd voor uitwisseling tussen verschillende groepen (verschillende regio’s) en hun ervaringen met de boom. Intercambio’s worden georganiseerd om de groepen te versterken en kennis te delen. Daarbij komt die culturele beleving steeds naar boven. Tara wordt zoals heel veel bomen en planten in Ecuador ook geneeskundig gebruikt en kent dus zijn eigen legendes en verhalen.


Bedreigingen
Vanwege het harde klimaat (droogte en hoogte) zijn de gronden waarop aangeplant wordt minder gegeerd en bevochten dan het geval is in veel Amazonegebieden. De grootste bedreiging van bos en bomen hier lijkt dan ook de klimaatverandering zelf. In mindere mate is er ook sprake van houtkap (als bouwmateriaal en verwarming) en veeteelt. Maar niet op dezelfde schaal als bv. soja of palmolie in het Amazonebekken.
Dit project vormt samen met Het verhaal van Mascopiro, Kleur het bos van je dromen en Reparaties & Herstellingen ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.