Maakbaar

Maakbaar lezing Nienke Hoogvliet

nienke_klein.jpgwoensdag 20 december 2017 12:30 Goede voornemens voor 2018? Leer eens iets bij over duurzaam design, productie en consumptie. Op dinsdag 16 januari, 20u organiseren we in het Design Museum Gent een eerste ‘Maakbaar’ lezing onder de slagzin ‘design voor de toekomst’. lees verder

Van fruitleer tot duizendknoop fineer

Maakbaar_LUCAmaandag 13 november 2017 16:12 Studenten LUCA zoeken naar nieuwe, duurzame materialen uit de natuur lees verder

MAAKBAAR lanceert duurzame uitdagingen voor designers

maakbaar_logo2.jpgvrijdag 16 juni 2017 12:34 Vandaag ging de nieuwe website van het project MAAKBAAR online. Op www.duurzaamdesign.be vinden designers, ondernemers en wetenschappers uitdagingen om samen rond te werken. lees verder

4 keer bewezen: hout is hip

bewooden.jpgdinsdag 13 juni 2017 11:49 Hout het nieuwe goud? Wel als het van deze 4 ondernemingen afhangt. Wij, Belgen en Europeanen, gebruiken meer hout dan je denkt. Best logisch, want hout is een natuurlijk, hernieuwbaar en ... lees verder

Voortraject MAAKBAAR afgerond

MAAKBAAR2maandag 12 juni 2017 15:50 Over duurzaam design en hoe door de bomen het bos te zien lees verder

Design voor een duurzame wereld

Maar ‘design voor een duurzame wereld’, wat betekent dat nu eigenlijk? In de literatuur wordt er veel geschreven over wat eco-design inhoudt, met centraal daarbij de impact van materialen en productieprocessen op ons leefmilieu. ‘Duurzaam design’ is een breder begrip. Duurzaamheid wordt ermee aan het hele ontwikkelings- en ontwerpproces gekoppeld. Denk maar aan trendongevoelig design, een lange levensduur, energiearme of modulaire producten. We zien hier een belangrijke verschuiving, van een pragmatische en ‘verbruiksrelatie’ naar een actieve en toekomstgerichte benadering. Zo wil ook dit project niet enkel kijken naar de rol die duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) kan opnemen binnen een ontwerppraktijk, maar meer nog naar de rol van die ontwerppraktijk in (de transitie naar) een meer duurzame mondiale samenleving. Anders gesteld: "Hoe kan design de transitie naar een duurzame samenleving stimuleren?" 

Om die brede vraag om te vormen tot praktische en relevante pilootprojecten, zullen we ze vertalen in concrete ontwerpuitdagingen. Dit is nu precies het opzet van de eerste projectfase: een participatief denkproces professioneel begeleid door een design thinking expert. Het faciliteren van discussie en uitwisseling, en het aanreiken van voorbeelden en kennis uit noord én zuid staan er centraal. We willen van de bedrijfssector horen in welke materialenstromen of productieprocessen er ruimte is voor verbetering, van de wetenschapper welke pistes daar te onderzoeken zijn, en van de ontwerper wat hij daarmee kan doen. We brengen een diverse groep rond de tafel, en geloven dat we net vanuit die verschillende visies en expertises de kans creëren om niet blind op een eindproduct af te stevenen, maar ook onze eigen vraag in vraag te stellen en zo op zoek te gaan naar werkelijk relevante uitdagingen en hefboomprojecten.  

Wat gaan we doen?

Het potentieel van design voor duurzame ontwikkeling onderzoek je niet van vandaag op morgen. ‘Maakbaar’ is daarom een project dat loopt over 3 jaar en in 3 verschillende fasen.

1. We starten met een participatief denkproces (januari – juni 2017) rond de vraag “hoe kan Vlaams design bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd?” We doen dit via een breed gedragen voortraject onder professionele begeleiding, met bijzondere aandacht voor de stem van het zuiden vertegenwoordigd door de Peruviaanse projectpartner AIDER.  De uitkomst ervan zijn 2 concrete ontwerpuitdagingen voor jonge designers, die we verspreiden naar professionelen en studenten.

2. In een tweede fase (2 schooljaren, september 2017 - juni 2019) worden er piloot- of ‘ambassadeursprojecten’ opgezet rond de uitdagingen. Ze komen als ontwerpopdracht, masterproef, of via lezingen in de curricula van de ontwerprichtingen productontwikkeling, product design en interieurontwerp terecht. Vanuit een call naar professionele ontwerpers, en een matching van de geselecteerde designers met bedrijven, wordt de ontwikkeling van een realiseerbaar eindproduct begeleid. Beide trajecten worden aangevuld met een open lezingenreeks die alle deelnemende ontwerpers en geïnteresseerden samenbrengt, en eindigen in een breed symposium.  

3. De laatste fase (april – december 2019) focust op communicatie en publieksbereik. Visie en resultaten worden vertaald naar het grote publiek en beleidsmakers. De resulterende producten uit het project worden gebundeld in een internationaal toerende tentoonstelling.

Voor wie?

‘Maakbaar’ richt zich in de eerste plaats op jonge, startende ontwerpers – zowel professionelen als studenten uit een brede waaier aan ontwerprichtingen. We merkten dat er binnen heel wat universiteiten en hogescholen vandaag al een expliciete vraag bestaat naar projecten die duurzaamheid op een concrete manier in een opleiding opnemen. Daaraan wil dit project tegemoet komen.

Uiteraard staan designers niet alleen in hun werkveld. Binnen hun ontwerppraktijk worden zij ondersteund door onderwijsactoren en sectororganisaties, en werken ze nauw samen met bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat deze instanties een belangrijke rol spelen in het versnellen of verduurzamen van transities, en willen hen dan ook zoveel mogelijk betrekken.

Tenslotte willen we, via designers en intermediaire organisaties, het grote publiek bereiken. De indirecte doelgroep zijn burgers, consumenten of beleidsmakers, designliefhebbers of -leken, die via lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten rechtstreeks in contact komen met de visie en resultaten van het project, of onrechtstreeks via media en communicatie gesensibiliseerd worden. Een agenda van de aankomende publieke projectactiviteiten zal via deze pagina worden bijgehouden. Ook u bent bij deze meer dan welkom!

Contact

Meer weten? Vragen of opmerkingen? Of wil je mee doen? Laat het ons weten via laure.devroey@bosplus.be of thibaut.joris@bosplus.be   

Fiche

Titel: Maakbaar. Design voor een duurzame wereld.  
Periode: 
2017-2019
Partners: 
AIDER, BOS+, Design Museum Gent, Flanders DC, OVAM
Financier: 
Vlaamse Overheid (departement Buitenlandse Zaken), Federale Overheid (DGD), provincie Oost-Vlaanderen en de Nationale Loterij
Doelstelling: 
Sensibiliseren en activeren van de designsector rond sociaal, ecologisch en economisch duurzaam design;
een onderzoek naar hoe design in Vlaanderen kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Land: België