Maakbaar

Van ‘nature’s internet’ tot ‘het plastiek van de toekomst': wordt mycelium de nieuwe groene revolutie?

maakbaar_kristel.pngmaandag 17 september 2018 15:54 We schreven er al eerder over: mycelium, ‘het plastiek van de toekomst’. Niet voor niets speelt dit nieuwe materiaal - een 100% natuurlijke composiet van zwamvlokken en ander organisch (rest)materiaal - een belangrijke rol in Maakbaar, ons project rond duurzaam design. Maar ook rondom u, in het bos, is dit netwerk van schimmeldraden cruciaal voor het overleven van fauna en flora. In oktober kan je er zelf alles over ontdekken op 2 lezingen, een symposium en een tentoonstelling in Gent. lees verder

Symposium mycelium en levende biomaterialen in design en onderwijs

Maakbaar_symposium_vdinsdag 14 augustus 2018 11:33 Eén van de meest fascinerende strategieën voor duurzaam design vandaag richt zich op 'levende' biomaterialen zoals mycelium of algen. Het werken met deze 100% natuurlijke materialen - die je zelf groeit vooraleer je ermee aan de slag gaat - is niet alleen duurzaam en volledig circulair, maar weet ook ontwerpers hun blik op duurzaamheid en design te verruimen. Ontdek er alles over op 9 oktober in Gent, tijdens dit symposium vanuit ons project MAAKBAAR, in samenwerking met GLIMPS. lees verder

Hoe gebouwen te recycleren en waarom schimmels de wereld zullen veranderen: nieuwe Maakbaar lezingen

schoenen_mycelium_kleinvrijdag 16 februari 2018 10:04 Met ons project Maakbaar tonen we welke slimme en duurzame keuzes ontwerpers kunnen maken door te vertrekken van inspiratie uit de natuur. Zo inspireren we andere ontwerpers, maar ook het grote publiek. In deze twee nieuwe voorjaarslezingen brengen we het verhaal van ROTOR - een collectief dat zich concentreert op recycling van industriële en bouwmaterialen - en van de opkomende beweging rond mycelium (zwamvlokken) en andere nieuwe biomaterialen met schoenontwerpster Kristel Peters en bio-ingenieur Winnie Poncelet. lees verder

Maakbaar lezing Nienke Hoogvliet

nienke_klein.jpgwoensdag 20 december 2017 12:30 Goede voornemens voor 2018? Leer eens iets bij over duurzaam design, productie en consumptie. Op dinsdag 16 januari, 20u organiseren we in het Design Museum Gent een eerste ‘Maakbaar’ lezing onder de slagzin ‘design voor de toekomst’. lees verder

Van fruitleer tot duizendknoop fineer

Maakbaar_LUCAmaandag 13 november 2017 16:12 Studenten LUCA zoeken naar nieuwe, duurzame materialen uit de natuur lees verder

Design voor een duurzame wereld

Maar ‘design voor een duurzame wereld’, wat betekent dat nu eigenlijk? In de literatuur wordt er veel geschreven over wat eco-design inhoudt, met centraal daarbij de impact van materialen en productieprocessen op ons leefmilieu. ‘Duurzaam design’ is een breder begrip. Duurzaamheid wordt ermee aan het hele ontwikkelings- en ontwerpproces gekoppeld. Denk maar aan trendongevoelig design, een lange levensduur, energiearme of modulaire producten. We zien hier een belangrijke verschuiving, van een pragmatische en ‘verbruiksrelatie’ naar een actieve en toekomstgerichte benadering. Zo wil ook dit project niet enkel kijken naar de rol die duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) kan opnemen binnen een ontwerppraktijk, maar meer nog naar de rol van die ontwerppraktijk in (de transitie naar) een meer duurzame mondiale samenleving. Anders gesteld: "Hoe kan design de transitie naar een duurzame samenleving stimuleren?" 

Om die brede vraag om te vormen tot praktische en relevante pilootprojecten, zullen we ze vertalen in concrete ontwerpuitdagingen. Dit is nu precies het opzet van de eerste projectfase: een participatief denkproces professioneel begeleid door een design thinking expert. Het faciliteren van discussie en uitwisseling, en het aanreiken van voorbeelden en kennis uit noord én zuid staan er centraal. We willen van de bedrijfssector horen in welke materialenstromen of productieprocessen er ruimte is voor verbetering, van de wetenschapper welke pistes daar te onderzoeken zijn, en van de ontwerper wat hij daarmee kan doen. We brengen een diverse groep rond de tafel, en geloven dat we net vanuit die verschillende visies en expertises de kans creëren om niet blind op een eindproduct af te stevenen, maar ook onze eigen vraag in vraag te stellen en zo op zoek te gaan naar werkelijk relevante uitdagingen en hefboomprojecten.  

Wat gaan we doen?

Het potentieel van design voor duurzame ontwikkeling onderzoek je niet van vandaag op morgen. ‘Maakbaar’ is daarom een project dat loopt over 3 jaar en in 3 verschillende fasen.

1. We starten met een participatief denkproces (januari – juni 2017) rond de vraag “hoe kan Vlaams design bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd?” We doen dit via een breed gedragen voortraject onder professionele begeleiding, met bijzondere aandacht voor de stem van het zuiden vertegenwoordigd door de Peruviaanse projectpartner AIDER.  De uitkomst ervan zijn 2 concrete ontwerpuitdagingen voor jonge designers, die we verspreiden naar professionelen en studenten.

2. In een tweede fase (2 schooljaren, september 2017 - juni 2019) worden er piloot- of ‘ambassadeursprojecten’ opgezet rond de uitdagingen. Ze komen als ontwerpopdracht, masterproef, of via lezingen in de curricula van de ontwerprichtingen productontwikkeling, product design en interieurontwerp terecht. Vanuit een call naar professionele ontwerpers, en een matching van de geselecteerde designers met bedrijven, wordt de ontwikkeling van een realiseerbaar eindproduct begeleid. Beide trajecten worden aangevuld met een open lezingenreeks die alle deelnemende ontwerpers en geïnteresseerden samenbrengt, en eindigen in een breed symposium.  

3. De laatste fase (april – december 2019) focust op communicatie en publieksbereik. Visie en resultaten worden vertaald naar het grote publiek en beleidsmakers. De resulterende producten uit het project worden gebundeld in een internationaal toerende tentoonstelling.

Voor wie?

‘Maakbaar’ richt zich in de eerste plaats op jonge, startende ontwerpers – zowel professionelen als studenten uit een brede waaier aan ontwerprichtingen. We merkten dat er binnen heel wat universiteiten en hogescholen vandaag al een expliciete vraag bestaat naar projecten die duurzaamheid op een concrete manier in een opleiding opnemen. Daaraan wil dit project tegemoet komen.

Uiteraard staan designers niet alleen in hun werkveld. Binnen hun ontwerppraktijk worden zij ondersteund door onderwijsactoren en sectororganisaties, en werken ze nauw samen met bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat deze instanties een belangrijke rol spelen in het versnellen of verduurzamen van transities, en willen hen dan ook zoveel mogelijk betrekken.

Tenslotte willen we, via designers en intermediaire organisaties, het grote publiek bereiken. De indirecte doelgroep zijn burgers, consumenten of beleidsmakers, designliefhebbers of -leken, die via lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten rechtstreeks in contact komen met de visie en resultaten van het project, of onrechtstreeks via media en communicatie gesensibiliseerd worden. Een agenda van de aankomende publieke projectactiviteiten zal via deze pagina worden bijgehouden. Ook u bent bij deze meer dan welkom!

Contact

Meer weten? Vragen of opmerkingen? Of wil je mee doen? Laat het ons weten via laure.devroey@bosplus.be of thibaut.joris@bosplus.be   

Fiche

Titel: Maakbaar. Design voor een duurzame wereld.  
Periode: 
2017-2019
Partners: 
AIDER, BOS+, Design Museum Gent, Flanders DC, OVAM
Financier: 
Vlaamse Overheid (departement Buitenlandse Zaken), Federale Overheid (DGD), provincie Oost-Vlaanderen en de Nationale Loterij
Doelstelling: 
Sensibiliseren en activeren van de designsector rond sociaal, ecologisch en economisch duurzaam design;
een onderzoek naar hoe design in Vlaanderen kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Land: België