Klimaatstrategie

Klimaatstrategie

Veel bedrijven maken zich zorgen over het klimaat. Ze beseffen als geen ander dat we op lange termijn onze welvaart in gevaar brengen en de kosten voor economie en samenleving enorm zijn als we nu niet optreden. 

Heel wat bedrijven nemen ook hun eigen bedrijfsvoering onder de loep. Ze verduurzamen hun productieproces, verminderen hun papierverbruik en transportkilometers.

Wil jouw bedrijf ook klimaatvriendelijk werken? BOS+ helpt je er graag bij. Door advies te geven over duurzame maatregelen, maar ook door de restuitstoot die je niet kan vermijden te compenseren door bomen te planten.

 

Deze bedrijven gingen je voor

BOS+ werkte al samen rond de klimaatstrategie van onder meer: Telenet, Limburg.net, UGent, Provincie Oost-Vlaanderen, Eandis.

Telenet en duurzaamheid

De bedrijfsvoering van Telenet klimaatneutraal. Telenet heeft in de eerste plaats interne maatregelen genomen om duurzamer te functioneren. Om de restuitstoot te compenseren werkt het bedrijf sinds 2011 samen met BOS+.

In het subtropische noorden van Ecuador plantten we maar liefst 435,5 ha nieuw bos aan op gedegradeerde gronden, goed voor 455.000 nieuwe bomen. Maar het gaat om meer dan bomen alleen, de Telenetbossen zijn ecologisch waardevol en hebben sociale en economische voordelen voor de lokale gemeenschappen. Dit project is internationaal VCS en CCB gevalideerd.

Een succes voor alle partijen.
Meer weten

Contact

pascal.huybrechs@bosplus.be of 09 264 90 50