inschrijvingen studiedag 1212

Inschrijving studiedag natuur en gezondheid

Iedereen kan deelnemen aan 2 parallelsessies. Gelieve hieronder uw voorkeur aan te geven door elke sessie een waarde van 1 tot 5 toe te kennen, waarbij 1 staat voor uw favoriete sessie.
Business modellen voor natuur en gezonheid
Ondersteuning van facilitatoren in gezonheidswerking
Hoe matchen we vraag en aanbod?
Beter voorkomen dan genezen
Terreinbezoek healing environment