Het verhaal van Mascopiro

Workshop

Het verhaal van Mascopiro gaat online! De interactieve website vind je op www.hetverhaalvanmascopiro.be. Hiermee kan je zelf de workshop organiseren in de klas, inclusief voorleesmoment! De website is geschikt voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Mits kleine aanpassingen kan het gebruikt worden voor leerlingen van 1e tot 3e graad lager onderwijs.

Projectfiche

Titel: Kunsteducatieve projecten over bos en ontwikkeling
Periode: 2017-2020
Partners:
 BOS+, MUS-E Belgium, De gezusters Hirngespinst, Djapo
Financiers:
 Federale Overheid (DGD), Stad Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant
Doelstelling: 
Producten en diensten van bossen, onder meer hun bufferende rol bij klimaatverandering, zijn tastbaar en zichtbaar voor kinderen uit het lager onderwijs (9-12j) zodat ze het belang van bossen wereldwijd waarderen.
Land: België

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

BOS+ maakt deel uit van Perspective 2030. Met dit project werken we aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):