Voor gemeenten

BOS+ voor jouw gemeente

BOS+ is lid van Gemeente voor de toekomst. Samen met 21 andere organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu werkten we een aanbod uit voor lokale besturen en een heleboel concrete acties voor inwoners, verenigingen en ondernemingen. Samen kunnen we van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Plekken waar het nu en later goed leven is. Gemeente voor de Toekomst zet hier op in.

Bos en bomen zijn belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse gemeente. Lees ons verkiezingsmemorandum boordevol inspiratie voor jouw beleid.

Verkiezingsmemorandum Bos en Samenleving

Ons aanbod

10 Miljoen Bomen

We zijn continu op zoek naar gronden om te bebossen met onze 10 Miljoen Bomen campagne. Wij zorgen voor sponsoring, materiaal en technische steun. Een gemeente kan tot € 2.700/ha extra financiële ondersteuning krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met de nodige vergunningen, adviezen, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereidende werken,... Meer weten 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sander Van Daele (sander.vandaele@bosplus.be of 09 264 90 55).

Film in het Bos

Iedere zomer trekt BOS+ samen met de Gezinsbond en tal van lokale partners het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. We strijken neer in gemeenten verspreid over heel Vlaanderen en zijn steeds op zoek naar nieuwe partners om een Film in het Bos editie te organiseren. Meer weten

Geïnteresseerd? Neem contact op met Tine De Kezel (tine.dekezel@bosplus.be of 09 264 90 50) en vraag naar het draaiboek.

Week van het Bos

Elk jaar is de tweede week van oktober dé feestweek van het bos. Van jong tot oud, wild tot tam, stadsmus tot boomkruiper: iedereen trekt dan de natuur in. Haar succes dankt deze campagne aan de honderden activiteiten die verspreid over Vlaanderen worden georganiseerd. Meer weten

Benieuwd naar de volgende editie? Laat iets weten via info@weekvanhetbos.be en krijg een antwoord op al je Week van het Bos vragen.

Te Gekke Bomenwandeling

In elke stad of gemeente vind je te gekke bomen. Knoestige Kastanjes met wortels diep in het verleden. Elegante Esdoorns met bladeren die lokale verhalen verder ritselen. Geduldige Gerichtsbomen die je wat kunnen vertellen over misdaad en straf. Misschien bestaat er in jouw stad al zo'n Merkwaardige Bomenwandeling? Laat je een groep graag gidsen langsheen de (te) Gekke bomen in jouw gemeente? Of wil je graag zo'n bomenwandeling laten uitwerken?
Neem contact op met Sien Cromphout (sien.cromphout@bosplus.be of 09 264 90 54).

Bomen in de bebouwde omgeving

Ook in een bebouwde omgeving zijn bomen van groot belang. Ze zorgen onder andere voor de captatie van fijn stof, ze temperen de hitte, ze produceren zuurstof, ze zorgen voor fraaie dorps- en stadszichten, ze bieden een huis aan talloze organismen en ze houden de stadsmens gezond en bewust van de pracht van de natuur. iTree is een tool die een inzicht geeft in de vele ecosysteemdiensten van bomen in de bebouwde omgeving, en er ook een economische waarde aan toekent. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met Kristien Ooms (kristien.ooms@bosplus.be of 09 264 90 54).

Realiseren van speelzones in bos en natuur

De erkenning als speelzone in het bos of natuurgebied in je buurt heeft vele voordelen, voor alle partijen: de jeugd krijgt meer zekerheid over de langdurige openstelling van de speelzone, de eigenaar is gratis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid indien er zich in de speelzone een ongeval zou voordoen en de private eigenaar krijgt subsidies voor het openstellen van zijn bos als speelbos. BOS+ kan jouw gemeente of vereniging ondersteunen bij het realiseren van een speelbos.  Meer weten & Voorbeeldproject
Geïnteresseerd? Neem contact op met Kristien Ooms (kristien.ooms@bosplus.be of 09 264 90 54).

Energieke houtkanten

Op dit moment wordt de energie uit deze beheerresten onbenut, maar het hout uit landschaps- en natuurbeheer kan een lokale bron zijn van energie. Biomassaverbrandingsketels op houtpellets of houtsnippers zijn een duurzame vorm van energieproductie voor lage-energiegebouwen. Als het gebruikte hout aangeleverd kan worden via een korte-keten-aanpak, stijgt de duurzaamheid van het project nog. BOS+ kan gemeenten ondersteunen die zulke korte houtketen willen opzetten. Voorbeeldprojecten
Geïnteresseerd? Neem contact op met Kristien Ooms (kristien.ooms@bosplus.be of 09 264 90 54).

Sneukelhaag - een smakelijke vergroeningsstrategie

Een sneukelhaag is een haag of houtkant waarin allerlei bomen en struiken met eetbare vruchten worden aangeplant. Letterlijk proeven van de natuur dus. Een sneukelhaag kan aangeplant worden in een park, op een speel- of jeugdterrein, op een schoolterrein, langs een bosrand of trage weg. Na een aantal jaren verschijnen al de eerste vruchten en kan je beginnen smullen. BOS+ ondersteunt gemeenten die een publiek toegankelijke sneukelhaag willen aanleggen met advies over welke soorten aan te planten, de beplanting uit te werken en uit te voeren, en het beheer ervan. Geïnteresseerd? Neem contact op met Kristien Ooms (kristien.ooms@bosplus.be of 09 264 90 54).

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons aanbod voor gemeenten of heb je interesse in gratis lezingen?
Schrijf je dan in op onze Gemeentenieuwsbrief!