Fototentoonstellingen

Spring een gat in de lucht

"Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden" is een mobiele fototentoonstelling. Ze toont het dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse gemeenschappen in een benarde mondiale context van vernietiging van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit, klimaatopwarming en armoede. Steven Heyvaert is de fotograaf.

Wat

De tentoonstelling bevat 26 kaders: 25 fotokaders en 1 tekstkader (met achtergrondinfo) in A2-formaat met bijhorende kaartjes met uitleg aan de hand van citaten.

Facultatief: 1 DVD met lokale filmfragmenten en getuigenissen.

Praktisch

Afspraken

De tentoonstelling wordt door ontlener opgehaald bij BOS+ te Gontrode en daar ook terug afgeleverd na verstrijken van uitleenperiode.
De huurprijs en waarborg worden betaald bij aanvang ontleenperiode.
De waarborg wordt onmiddellijk bij teruglevering terugbetaald aan ontlener (indien er geen schade is).

Kostprijs

De huurprijs bedraagt € 100/maand (excl. BTW)
De waarborg bedraagt € 350.

Drukwerk van affiches en folders op eigen kosten, waarvan formaat door BOS+ werd aangemaakt en digitaal kan doorgestuurd worden.
Bij absolute verhindering van ontlener om tentoonstelling zelf op te halen en terug te leveren is BOS+ bereid hierbij te helpen: transportvergoeding levering en ophaling tentoonstelling (Gontrode-locatie in kwestie, d.w.z. 2x heen en terug @ € 0,3460/km + onkosten manuren).

Geïnteresseerd? Mail naar info@bosplus.be.

Achtergrond

Dat de steeds verder schrijdende ontbossing in de tropen een indrukwekkende reeks van nadelige gevolgen – en dit zowel op lokaal als op mondiaal vlak - veroorzaakt, is intussen algemeen erkend en zeer actueel. Het is belangrijk om extra te benadrukken dat het niet alleen om een behoud van fauna en flora gaat, maar vooral ook om het behoud van de algemene stabiliteit en draagkracht van ecosystemen waarvan op dit moment nog miljoenen mensen geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

Om deze bewering kracht bij te zetten, kunnen we ondermeer de Wereldbank citeren:

"Vooral in ontwikkelingslanden spelen bossen een cruciale rol in het leven van een belangrijk deel van de bevolking. Zo leiden nog nagenoeg 70 miljoen mensen – meestal behorend tot inheemse minderheden –een teruggetrokken bestaan in de grote gesloten tropische bosformaties. Daarnaast zijn er nog een 735 miljoen plattelandsbewoners in de tropen die in of nabij bossen leven en die van dit bosecosysteem afhankelijk zijn voor hun energievoorziening, hun voedsel, en hun inkomen."

Het is dus overduidelijk dat ontbossing en/of bosdegradatie in de tropen niet alleen nefast is vanuit een ecologisch standpunt maar zeker ook een probleem vormt voor een duurzame socio-economische ontwikkeling in de betrokken regio's.

BOS+ wil mee weerstand bieden aan de belangrijke bedreigingen voor ontbossing en degradatie van ecosystemen in de tropen. Aan de hand van kleinschalige projectondersteuning zoekt BOS+ samen met lokale partnerorganisaties en gemeenschappen naar oplossingen om oorzaken en gevolgen hiervan tegen te gaan.

Gerealiseerd door BOS+, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Kortfilm: Van bossen en mensen

Yann Arthus-Bertrand, de bekende fotograaf, maakte naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Bossen (2011) de kortfilm "Of Forests and Men".

Met beelden vanuit de lucht, vertelt deze film het belang en de problematiek van bossen wereldwijd. Je kan de film hier bekijken of downloaden. Deze film kwam tot stand i.s.m. Goodplanet.org. De vrouw van ons bomen, Marie Vinck leende haar stem voor het inspreken van de Nederlandstalige versie van de film.
Je kan ons helpen om de bossen wereldwijd te beschermen door de film en zijn boodschap te verspreiden. De film mag gratis gedownload worden en zonder restrictie gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.