Film in het Bos - Organiseren

Wil je ook graag een Film in het Bos organiseren?

BOS+ organiseert, samen met de Gezinsbond en met lokale partners, reeds een aantal jaren een Film in het Bos-tournee met als doelgroep gezinnen met jongere kinderen of volwassenen. BOS+ kan er zich op aangename basis wat bekender mee maken bij het brede publiek en haar doelstellingen op ludieke wijze in de verf zetten. Voor Gezinsbond is het een actie waarmee ze hun leden een aangenaam, groen en goedkoop aanbod kunnen doen. Voor de lokale partners kan het van alles betekenen, van een fijn tijdverdrijf voor de buren of inwoners, tot een “kapstok” waaraan ze bepaalde van hun (geplande) activiteiten kunnen ophangen en communiceren. Cruciaal is dat iedere partner zich kan vinden in de ecologische boodschap die we toch trachten mee te geven in o.a. het voorfilmpje 'De toekomst heet bos'. We vinden het uiteraard ook belangrijk dat de locatie zich leent tot een dergelijke activiteit: voldoende groene omgeving waar de ecologische kwetsbaarheid niet te hoog is (zodat bv. geen zeldzame fauna of flora verstoord/beschadigd wordt).

De beste periode voor een Film in het Bos is vanaf half augustus tot half september: voldoende duisternis, zodat de film tussen 21u00 en 21u10 kan starten. In september gaat Film in het Bos best enkel in het weekend door. Deze formule hebben we nu ook uitgebreid naar de periode juni-juli. Weliswaar moet de doelgroep en de keuze voor de films dan aangepast worden, omwille van de late zonsondergang in deze periode (voldoende duisternis voor de filmprojectie) is het niet mogelijk om voorstellingen voor jonge kinderen te voorzien. Dit laat wel toe om films/documentaires te kiezen voor een volwassen publiek die eventueel meer aansluiten bij de BOS+ thema's. De filmkeuze wordt bepaald door de lokale partner in onderling overleg met BOS+.