Essers

BOS+ en H.Essers maken een eind aan juridische strijd

BOS+ staakt zijn verzet tegen de vergunning van de Limburgse deputatie die H.Essers toelaat bijna 9 hectare bos te kappen op de voormalige Hörmann-site op het bedrijventerrein Genk-Noord. De natuurvereniging stapte in het voorjaar van 2020 naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen omdat ze tekortkomingen zag in het vergunningsproces. De Raad stond open voor de argumentatie van BOS+ en besliste tot een schorsing met uiterst dringende noodzakelijkheid. De procedure voor de uitspraak ten gronde loopt nog. Beide partijen hebben die periode aangegrepen om in dialoog te gaan en zijn nu onderling tot een akkoord gekomen, met winst voor ecologie en economie. In het kader van het duurzaamheidsbeleid van H.Essers engageert het bedrijf zich voor een minimale ontbossing en een maximale biodiversiteitontwikkeling. Als antwoord op dit formele engagement schort BOS+ de lopende procedure tegen de vergunning van de Woudstraat op.

PRT_HESSERSBOS.png

Het akkoord: een moratorium op ontbossing

In dit akkoord, dat volledig past binnen het duurzaamheidsbeleid van H.Essers, engageert het bedrijf zich– na de realisatie van de reeds lopende plannen voor de Woudstraat in Genk –formeel tot een moratorium op verdere ontbossing. Voor bossen met een beschermd statuut of een hoge ecologische waarde is dat moratorium absoluut. Enkel in de “harde” bestemmingen voor industrie – met name zones gelegen in industriegebied, gebied voor KMO, ambachten en nijverheid of een soortgelijke ruimtelijke bestemming blijft beperkte ontbossing mogelijk. In de overeenkomst engageert H.Essers zich tot een ontbossing van maximaal 10% van de oppervlakte van een site, met een bovengrens van 2 hectare voor sites groter dan 20 hectare.

H.Essers zal daarnaast ook een compensatiebebossing uitvoeren voor de ontbossing aan de Woudstraat die de wettelijke verplichting van ca. 12 hectare overstijgt. Het betreft een bebossing van 17,1 ha in de gemeente Oudsbergen. Deze aanplanting zal ten laatste in het plantseizoen 2021-2022 uitgevoerd worden.

In het akkoord werd ook een clausule opgenomen m.b.t. het Ferrarisbos van Wilrijk. De site van H.Essers Wilrijk is een industrieterrein van 33 ha, waarvan 29,5 ha reeds ontwikkeld werd of in ontwikkeling is, voor logistieke activiteiten. De overige 3,5 ha is begroeid met een eeuwenoud bos, het zogenaamde Ferrarisbos, gelegen langs de Fotografielaan. In 2013 stonden beide partijen nog regelrecht tegenover elkaar rond het voortbestaan van dit bos. Een deel ervan werd toen, volgens de afgeleverde vergunning, gerooid wat tot zeer veel protest en zelfs een bezetting van het bos in kwestie leidde. H.Essers engageert zich in het akkoord om dit bos niet verder te ontginnen.

De Somviele: “Dit is een grote overwinning voor het bosbehoud in Vlaanderen, want dergelijke eeuwenoude Ferrarisbossen zijn van enorm ecologisch belang en de facto onvervangbaar.

Dit soort strijddossiers toonden in het verleden zeer pijnlijk aan dat de limieten van onze ruimtelijke wanorde bereikt zijn. Aan beide zijden van het spectrum stoten zowel de natuurbeweging als economische actoren op de gevolgen van decennialang ruimtelijk wanbeheer van onze ruimte, waardoor het in het versnipperde Vlaanderen stilaan onmogelijk wordt om nog op een coherente manier ontwikkelingen waar te maken, of het nu om bosuitbreiding gaat of het aansnijden van nieuwe bedrijvenzones. Dat H.Essers en BOS+ hierover nu een akkoord bereiken, bewijst dat het ook écht anders kan en dat een toekomst voor onze waardevolle zonevreemde bossen mogelijk is.”

Beide partijen roepen evenwel de overheid op om ook haar verantwoordelijkheid te nemen en een structurele oplossing voor dit dossier te voorzien. Via een herbestemming van dit industriegebied kan de toekomst van dit deel van het Ferrarisbos juridisch veilig gesteld worden.

Het logistieke bedrijf engageert zich tot slot ook tot biodiversiteitsverbetering op de bedrijventerreinen in haar eigendom. Daarbij zal minstens 15% van de oppervlakte als biodivers groen beheerd worden op de bestaande en toekomstige sites.

H.Essers nam de engagementen van dit akkoord ook op in zijn duurzaamheidsrapport, dat het bedrijf eind vorig jaar publiceerde.

Winst op het terrein boven ruzie in de rechtbank

H.Essers nam de voorbije zomer contact op met BOS+ en beide organisaties gingen het gesprek aan. Doorheen de talrijke overlegmomenten groeide het vertrouwen en kwam het uiteindelijk tot een vergelijk. Beide partijen verkozen een duurzame oplossing met een win-win voor iedereen boven een lange juridische strijd met alleen maar verliezers.

 “BOS+ heeft altijd gezegd dat die zogenaamde strijd tussen ecologie en economie een valse tegenstelling is, en we hebben altijd gezocht naar dialoog. Als een bedrijf met 6.600 werknemers en actief in 19 landen, aan BOS+ vraagt om in alle openheid aan tafel te gaan zitten en naar oplossingen te zoeken, dan is dat niet alleen het resultaat van ons jarenlang gedegen en principieel werk, maar dan mag je daar als natuurorganisatie niet licht over gaan en moet je je pragmatisch en constructief durven opstellen en samen naar een oplossing zoeken”, vindt Bert De Somviele, directeur van BOS+. Dat het bedreigde bos in de Woudstraat zich in industriegebied bevindt, en daardoor weinig bescherming geniet in onze Vlaamse wetgeving, speelt daarbij ook mee.

Gert Bervoets, CEO van H.Essers: “We nemen vaak het voortouw in logistieke ontwikkelingen, en doen dit ook op het vlak van duurzaamheid. Om bij te dragen aan een waardevolle toekomst geven we meer dan ooit richting aan een duurzame strategie. Want succes is, naar onze mening, meer dan de som van inkomsten en kwartaalcijfers. Zorg dragen voor het milieu, voor onze medewerkers en klanten, ondernemen met aandacht voor de generaties van morgen, dát is wat er werkelijk toe doet als we de eindberekening maken. En als je ziet wat ons team op dat vlak al bereikt heeft en welke projecten er nog in de steigers staan, kunnen we alleen maar heel erg trots zijn. We zijn blij dat we binnen deze ambities ook een toekomstgericht vergelijk met BOS+ hebben gevonden”.

Met de overeenkomst tussen H.Essers en BOS+ komt er nu een positief einde aan de juridische uitputtingsslag.

Ferrarisbos van Wilrijk gered!

In het akkoord werd ook een clausule opgenomen m.b.t. het Ferrarisbos van Wilrijk. De site van H.Essers Wilrijk is een industrieterrein van 33 ha, waarvan 29,5 ha reeds ontwikkeld werd of in ontwikkeling is, voor logistieke activiteiten. De overige 3,5 ha is begroeid met een eeuwenoud bos, het zogenaamde Ferrarisbos, gelegen langs de Fotografielaan. In 2013 stonden beide partijen nog regelrecht tegenover elkaar rond het voortbestaan van dit bos. Een deel ervan werd toen, volgens de afgeleverde vergunning, gerooid wat tot zeer veel protest en zelfs een bezetting van het bos in kwestie leidde. H.Essers engageert zich in het akkoord om dit bos niet verder te ontginnen.

De Somviele: “Dit is een grote overwinning voor het bosbehoud in Vlaanderen, want dergelijke eeuwenoude Ferrarisbossen zijn van enorm ecologisch belang en de facto onvervangbaar.

Een historisch akkoord

“We kunnen gerust spreken van een historisch akkoord tussen de natuurbeweging en de bedrijfswereld”, verklaren H.Essers en BOS+ samen. “Dat een captain of industry zoals H.Essers zich formeel verbindt tot het realiseren van ambitieuze, niet commerciële duurzaamheidsdoelstellingen zoals een moratorium op verdere ontbossing en daarmee de kaart trekt van het behoud van ons schaarse bosareaal in Vlaanderen, is opzienbarend in de Vlaamse ondernemerswereld.”

“En ja, met deze overeenkomst gaan we akkoord met de ontwikkeling op de Woudstraat”, vervolgt De Somviele, “maar tegelijk verzekeren we het voortbestaan van bossen elders.”

Meer over Essers

Vergunning kap Essersbos II geschorst; transportbedrijf moet definitieve uitspraak afwachten

jh.jpgdinsdag 23 juni 2020 22:12 De Raad voor Vergunningenbetwistingen heeft de vergunning voor H.Essers om logistieke activiteiten uit te bouwen op de voormalige site Hörmann in Genk bij uiterst dringende noodzakelijkheid ... lees verder

Deze zaak gaat over Essers, maar staat ook symbool voor de honderden ontbossingen die onder de radar blijven

ef70f1a6-ef27-11e9-86fd-cd9ce3bb04f3_web_scale_0.0664894_0.0664894__.jpgdonderdag 18 juni 2020 09:15 Op 17/6 pleitte onze advocaat in de zaak ‘Essers vs. 9 hectare waardevol en zonevreemd bos’. Waarom is deze zaak zo belangrijk voor BOS+? Met zijn nieuwe ontbossingsplannen draait Essers nog maar ... lees verder

BOS+ gaat in beroep tegen nieuwe ontbossingsplannen Essers

DSC05476_'.pngdinsdag 15 oktober 2019 15:57 Natuurvereniging BOS+ gaat in beroep tegen de nieuwe ontbossingsplannen van transportbedrijf Essers. Nadat het bedrijf eerder was teruggefloten door de Raad van State over zijn plannen om ... lees verder

Essersbos gered!

DSC05435.jpgvrijdag 30 maart 2018 11:38 Geschenkje voor iedereen die het bos wél genegen is. Op 21 maart, de Internationale Dag van de Bossen, heeft de Raad van State de inkleuring van het Essersbos als industriegebied vernietigd. lees verder

Natuurverenigingen opgelucht: “Essers neemt eindelijk verantwoordelijkheid”

woensdag 30 augustus 2017 11:12 Transportfirma H. Essers heeft beloofd dat ze de procedure bij de Raad van State zal afwachten en de omstreden kap van het Essersbos in Genk uit eigen beweging uitstelt tot er een uitspraak is ... lees verder

Essersbos voorlopig veilig

vrijdag 07 juli 2017 08:02 De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de Essers-site in Genk geschorst. Een belangrijke stap in de goede richting. Hiermee zijn de 12 ha Europees beschermd bos nabij Genk echter nog steeds niet definitief gered. lees verder