Erfgoedroutes Meetjesland

Context

Dit project wil 5 educatieve wandel- of fietstrajecten uitwerken die de beleving stimuleren van het natuurlijk erfgoed in de Meetjeslandse bossen.

In de trajecten zetten we typische elementen van het levend erfgoed in deze regio in de kijker. Dit levend erfgoed getuigt van oude en nieuwe praktijken die de streekidentiteit in grote mate bepaald hebben (en nog bepalen), en die bovendien sterk illustreren hoe nauw landbouw en natuurbeheer met elkaar verbonden waren en zijn (bv. de vele boomkwekerijen in deze regio).

De routes hebben ook aandacht voor het socio-culturele belang van natuurlijk erfgoed.Het project wordt uitgevoerd door lokale (informele) samenwerkingsverbanden van natuur, toerisme, landschap, landbouw en platteland.

De partners die dit project vormgeven zijn:

Dit project wordt medegefinancierd door

het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland.

Met steun van ELFPO

Zie ook www.vlaanderen.be/pdpo