Reparaties & herstellingen

Info voor scholen

De Gezusters Hirngespinst willen de wereld veranderen door de ogen van het kind. Thema's als natuur, milieu, sociale gelijkheid, solidariteit, ... komen naar boven. Ze luisteren niet alleen naar de verhalen en plannen van kinderen maar voegen ook de daad bij het woord.

De gezusters fungeren als spilfiguren die het publiek, de kinderen, tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. Ze dagen hen uit om verder door te denken op het veranderen van de wereld, zo ook hun eigen leefwereld, en gaan mét hen aan de slag. De kinderen zijn te allen tijde de aanvoerders van de wijze waarop de wereld in hun stad kan veranderen en krijgen daarnaast ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Hierbij worden ze door de Gezusters Hirngespinst ondersteund, bezield en geprikkeld om samen tot actie over te gaan. Deze insteek vormt de basis voor REPARATIES & HERSTELLINGEN.

Van 10 sept tot 15 okt staan de gezusters op het Theaterplein met O’slabo, hun artistiek laboratorium van waaruit verschillende theatrale acties en interventies zullen plaatsvinden in de stad Antwerpen. Daarnaast kunnen scholen een voorstelling bij hen boeken, naargelang hun beschikbaarheid. Alle info vind je op hun website.

Projectfiche

Titel: Kunsteducatieve projecten over bos en ontwikkeling
Periode: 2017-2020
Partners:
 BOS+, MUS-E Belgium, De gezusters Hirngespinst, Djapo
Financiers:
 Federale Overheid (DGD), Stad Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant
Doelstelling: 
Producten en diensten van bossen, onder meer hun bufferende rol bij klimaatverandering, zijn tastbaar en zichtbaar voor kinderen uit het lager onderwijs (9-12j) zodat ze het belang van bossen wereldwijd waarderen.
Land: België

Dit project vormt samen met Kleur het bos van je dromen en Het verhaal van Mascopiro ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.