Kleur het bos van je dromen

Workshop

Het project is zelf afgelopen dus je kan niet meer deelnemen aan het hele traject. Wel werkte BOS+ in samenwerking met drie musea een interactieve rondleiding uit over kunst en natuur. Geschikt voor klassen van het 4e tot 6e leerjaar. Meer info vind je op de website van de musea:

Projectfiche

Titel: Kunsteducatieve projecten over bos en ontwikkeling
Periode: 2017-2020
Partners:
BOS+, MUS-E Belgium, De gezusters Hirngespinst, Djapo
Financiers:
Federale Overheid (DGD), Stad Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant
Doelstelling: 
Producten en diensten van bossen, onder meer hun bufferende rol bij klimaatverandering, zijn tastbaar en zichtbaar voor kinderen uit het lager onderwijs (9-12j) zodat ze het belang van bossen wereldwijd waarderen.
Land: België

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

BOS+ maakt deel uit van Perspective 2030. Met dit project werken we aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):