Kleur het bos van je dromen

Workshop

Elk schooljaar werken we samen met een ander museum. Klassen van het vierde tot het zesde leerjaar uit de omgeving kunnen deelnemen aan de rondleiding en het traject met de kunstenaar.


Thema’s
: Hout, beleving, klimaat
Leeftijd: vierde tot zesde leerjaar
Duur: 6 sessies van 2 uur
Prijs: €200 (subsidie mogelijk)
Contactpersoon: sanne.baeten@bosplus.be

Projectfiche

Titel: Kunsteducatieve projecten over bos en ontwikkeling
Periode: 2017-2020
Partners:
BOS+, MUS-E Belgium, De gezusters Hirngespinst, Djapo
Financiers:
Federale Overheid (DGD), Stad Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant
Doelstelling: 
Producten en diensten van bossen, onder meer hun bufferende rol bij klimaatverandering, zijn tastbaar en zichtbaar voor kinderen uit het lager onderwijs (9-12j) zodat ze het belang van bossen wereldwijd waarderen.
Land: België

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

BOS+ maakt deel uit van Perspective 2030. Met dit project werken we aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):