Kleur het bos van je dromen

Info voor scholen

BOS+ en MUS-E Belgium werken in schooljaar 2018-2019 samen met het Taxandriamuseum in Turnhout. 2 scholen krijgen de kans om met hun leerlingen mee te doen aan een interactieve rondleiding in én rond het museum die via de kunstwerken het belang van bomen en bossen in ons dagelijks leven duidelijk maakt. Nadien komt een kunstenaar van MUS-E naar de klas om in 5 sessies van 2 uur hierop verder te werken. De kunstenaar bekijkt samen met de kinderen vanuit zijn/haar discipline (muzisch, beeldend, theater,…) wat de rol is van het bos in ons leven en de kinderen krijgen de kans om hierrond zelf iets te creëren. In juni worden alle deelnemende leerlingen en hun leerkrachten samen met andere betrokkenen uitgenodigd in het museum om samen het slotmoment te beleven: workshops, film, bosbar, … Op basis van het inhoudelijk, educatief en artistiek materiaal dat tijdens dit traject wordt uitgewerkt en ervaren, wordt een lessenmap voor leerkrachten samengesteld. 

De doelstelling van ons aanbod voor lagere scholen is om kinderen te laten stilstaan bij het belang van bos en natuur in het dagelijks leven van vroeger en nu, hier en in het Zuiden. Met onze EDO-projecten met een artistieke en interactieve insteek willen we de leerlingen bewegen tot een respectvolle en solidaire houding. 

MUS-E Belgium is een organisatie die gespecialiseerd is in kunsteducatie. Ze brengen professionele kunstenaars in scholen waarbij een artistieke co-creatie ontstaat tussen kunstenaar, leerling en leerkracht. Binnen dit project zorgt MUS-E voor expertise over kunst-educatieve methodieken en over de brug tussen school en kunst.

Praktisch: Voor dit project vragen wij een bijdrage van €200 per deelnemende klas. Door de samenwerking met MUS-E komt dit project echter in aanmerking voor een subsidie van cultuurkuur. We helpen je school hierbij graag op weg!

Meer info: lauren.maes@bosplus.be

Dit project vormt samen met Het verhaal van Mascopiro en Reparaties & Herstellingen ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.