Elektronica

Het probleem

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. De helft van de jongeren voelt zich verslaafd aan zijn smartphone. Verontrustende cijfers, als je weet dat er mijnbouw één van de 4 grootste drivers van ontbossing wordt genoemd. De toeleveringsketen van onze elektronica zorgt daarnaast ook voor heel wat andere milieu- en sociale problemen. In een smartphone zitten zo’n 62 metalen verwerkt. Verschillende daarvan worden ontgonnen in kwetsbare gebieden, met zware gevolgen voor mens en milieu: vervuiling door chemische stoffen en zware metalen, ontbossing, verlies van landbouwgrond en biodiversiteit, schending van mensenrechten en criminalisering. De ICT-sector veroorzaakt daarnaast bijna 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Het project

Dit project bestaat uit 2 opeenvolgende workshops voor jongeren (15-20 jaar).

  • In een heuse ‘Mobile escape room’ ontdekken jongeren wat de impact is van onze elektronica op mens en milieu, zowel hier als in het Zuiden.
  • Na deze interactieve inleiding in de problematiek, aangevuld met een nabespreking over de mogelijke oplossingen, zijn de jongeren klaar voor actie. Onder onze begeleiding organiseren ze zelf eenRestart Party’ waarop ook hun netwerk, de buurt, hun vrienden, … uitgenodigd zijn. Een Restart Party is een Repair Café dat specifiek inzet op het repareren van elektronica, en dat focust op het doorgeven van skills. Vrijwillige reparateurs ondersteunen de deelnemers van een Restart Party bij het herstellen van hun smartphone of laptop. 

Voor dit project werken we samen met CATAPA en Netwerk Bewust Verbruiken.

Interesse?

We zullen van start gaan met de workshops vanaf januari 2020. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Laat het weten via lauren.maes@bosplus.be.