Ecuador - Duurzame thee van een boom uit de Amazone

Ecuador - Duurzame thee van een boom uit de Amazone

In dit project, gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos, worden in hoofdzaak samen met de lokale producenten van Guayusa-thee alternatieve teelten gezocht en beheerplannen uitgewerkt voor hun omliggend bos. Het is belangrijk om in productieve projecten hier ook voldoende aandacht te hebben en de échte participatie van de lokale bevolking in het beheer van berschermde gebieden, en hun bufferzone, te verzekeren.

       

Context

We bevinden ons in het Centrale Ecuadoraanse Amazonegebied. Hier wonen verschillende inheemse gemeenchappen aan de rand van waardevol bosgebied, velen afgelegen en het is niet makkelijk om mee te draaien in het economishe systeem, dat nu eenmaal bijna overal is doorgedrongen.

Het bedrijf RUNA vond in een traditionele drank een interessant alternatief. Hoewel de bladeren van de boom Ilex guayusa, oftewel guayusa (spreek uit"wajusa"), al eeuwenlang gebruikt worden als drank, fundamenteel is in veel in lokale rituelen,  en er ook een lokale markt voor is, werd er niet gekeken naar de internationale markt. RUNA Tarpuna bracht hier verandering in en ontwikelde een vernieuwend theeproduct in een aantrekkelijke verpakking. Daarnaast is er de NGO RUNA die met de producentengroepen werkt om hun productie te verbeteren, chakras (velden) met agroforestrysystemen te diversifëren en hun omgeving duurzaam te beheren. In dat laatste ligt de focus van het door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos ondersteunde project

Projectbeschrijving

Het project wil de levenskwaliteit verbeteren van 2500 inheemse families in de Ecuadoraanse Amazone en de bescherming en het duurzaam beheer van 200.000 hectare inheems bos stimuleren. In dit project wordt met vier verschillende gemeenschappen samengewerkt om beheerplannen te ontwikkelen. Met een deel van de gemeenschappen wordt al langer samengewerkt omdat ze Guayusa-thee produceren. Een andere gemeenschap zijn de Sápara's, een kleine bevolkingsgroep die diep in de Amazene woont in nog vrijwel onaangetast tropisch bos.

Men wil bij de eerste groep de aanpak verbreden en de productie en de bescherming en het beheer van het omliggende bos explicieter linken en verbeteren. Bij de Saparas zal ook een beheerplan uitgewerkt worden en mogelijkheden voor ecotoerisme onderzocht worden.

Er zal via 3 hoofdlijnen gewerkt worden: (1) ontwerpen en implementeren van beheerplannen voor agroforestry en bescherming van bos in vier pilootgemeenschappen; (2) zeven groepen bestaande groepen van agroforestry producenten (coöperatieven en verenigingen) vormen over het organiseren van het beheer, biologische labels en eerlijke handel; (3) het verbeteren van het overheidsbeleid m.b.t. het duurzame beheer van bos- en agroforestry producten te ondersteunen op basis van de ervaringen binnen dir project. 

Daarnaast wordt er ook gezocht naar alternatieve producten om de afhankeljikheid van één bepaals product te vermijden. Zo wordt er in dit project gekeken naar een inheemse varieteit van aardnoten en de bladeren van de kaneelboom om te commercialiseren.

Een verslag van een terreinbezoek kan je hier lezen.

Steun onze tropische werking           

Projectfiche


Titel: 
Verbinden van de agroforestry systemen en beschermde bossen in de provincie Napo, Ecuador
Doelstelling: verbeteren van de levenskwaliteit en het bosbeheer in vier gemeenschappen door het uitwerken van bosbeheerplannen, certificatie productie (producenten Guayusa) en haalbaarheidstudie ecotoerisme (Sápara)
Locatie: Ecuador, provincies Napo en Pastaza
Partners: RUNA Fundación 
Periode: januari 2016 - december 2017
Financiers:  Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)