Ecuador - Duurzaam beheer van de biodiversiteit in Loja

Duurzaam beheer van de biodiversiteit in Loja, Ecuador

Sinds juli 2015 startten we in het zuiden van Ecuador een nieuw project op met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, DGD. BOS+ ondersteunt de lokale NGO Naturaleza y Cultura Internacional al jarenlang in de regio, vooral met herbebossing voor een beter waterbeheer in een regio die al decennia lang zwaar ontbost werd.

De samenwerking loopt samen met het lokale waterbeheercomité, dat in dit project verder versterkt zal worden om tara op een duurzame manier te commercialiseren. Aangezien organisatieversterking dé sterkte is van Belgische NGO TRIAS en de lokale instelling ADE Sur, worden ook met hen de handen in elkaar geslagen. Er staan een hele reeks workshops op het programma die gaan van correcte snoei, administratief beheer, leiderschap, inclusie van jongeren en vrouwen, uitwerken van een verkoopstrategie, tot het opstellen van nieuwe statuten. Daarnaast wordt er een stevige aanzet gedaan om verschillende mensen en groepen die voorlopig tara verkopen aan tussenhandelaars - die geen eerlijke prijs betalen – te verenigen. Een groter te verhandelen volume geeft namelijk meer onderhandelingsmacht.

Context

De peulen van de taraboom hebben verschillende gebruiken. De zaden zijn eetbaar en worden gebruikt voor de productie van een gom (gebruikt als bindmiddel in de voedings- en chemische industrie) met een veevoeder als restproduct. De peulen worden vermalen tot een meel waaruit tannines geëxtraheerd worden, die gebruikt worden in de leerlooierij, voor het klaren van wijnen en bieren en in de farmaceutische- en verfindustrie. De markt voor de tannines en gom groeit jaar na jaar en de productie in Ecuador kan de vraag niet bijhouden.

Het natuurbehoudsaspect is voor BOS+ en de lokale organisaties echter ook belangrijk dus voor de bossen waar tara voorkomt zullen beheersplannen worden uitgewerkt en stappen gezet naar verdere bescherming. Er zullen ook richtlijnen voor het duurzaam beheren en oogsten van de tara bomen worden afgesproken. De boomsoort is als stikstoffixeerder uiterst geschikt voor natuurherstel en in combinatie met andere landbouwteelten.

De herbebossingsactiviteiten en de declaratie van een gemeentereservaat Pisaca waar al enkele jaren rond gewerkt wordt, worden ook voortgezet tijdens dit project. Een belangrijke component hierbij is de betrokkenheid van jongeren. Zij zorgen via de zogenaamde Ecoclubs van het lokale college niet enkel mee voor de aanplant van boompjes maar nemen ook nadien de zorg ervoor op zich. Zo wordt ook aan bewustmaking gedaan die de jongeren ook verder doorgeven aan hun families. De steun van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, 11.11.11, Schoolrock en de 10 miljoen bomen campagne van BOS+ maken deze specifieke activiteiten mogelijk. Meer uitleg erover en de link met watervoorziening vind je op deze pagina.

    

              

Heel dit project past in de visie van een duurzaam gebruik van de lokale biodiversiteit ten voordele van de ontwikkeling van de lokale bevolking. Dit model van duurzaam gebruik van biodiversiteit heeft bovendien een meerwaarde voor adaptie aan en mitigatie van klimaatverandering.

Er hangt daar nog heel wat moois in de lucht.

Lees hier en hier meer over onze ervaringen op het terrein met partner NCI. 

Een verslag van een van de activiteiten binnen dit project, een uitwisseling met een Peruaanse organisatie, vind je hier.

Hieronder zie je een filmpje van de aanplantingen die gebeuren door de lokale jongeren in het gemeentereservaat (ook met vainillo).

Projectfiche

Titel: Duurzame productie van de boomsoort Caesalpinia spinosa in functie van rurale ontwikkeling, in het bijzonder voor landbouwersgezinnen in 3 gemeenten van de zuidelijke Andes in Ecuador. 

Doelstelling: Het waterbeheercomité van de gemeente Paltas past een model van duurzaam beheer van biodiversiteit op basis van Caesalpinia spinosa toe en deelt dit model met 2 andere gemeenten in de provincie Loja (Catamayo en Gonzanamá) zodat minimaal 3.100 ha natuurlijke vegetatie beschermd worden.

Land: Ecuador

Partners: BOS+, Comité de Gestion de las Cuencas Altas de Catamayo y Playas, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), TRIAS, Agencia de Desarrollo Empresarial Sur (ADE Sur)

           

Financiers: Belgische Ontwikkelingssamenwerking, DGD (hoofdfinancier, 01/07/2016-31/12/2016), 11.11.11 (01/01/2015-31/12/2017), Provincie Oost-Vlaanderen (1/02/2015-31/01/2017), Provincie Antwerpen (1/06/2015-31/05/2017), TreeCological BOS+, Schoolrock