Ecuador - Chocolade voor natuurbehoud bij de Waorani in Yasuní

Duurzaam beheer in Yasuní

In dit project, gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos, worden de capaciteiten van de Waorani-vrouwen versterkt om ervoor te zorgen dat ze op een duurzame manier hun natuurlijke rijkdommen kunnen blijven gebruiken. Tegelijkertijd worden eerlijke en solidaire commercialiseringsketens voor producten als cacao en artisanaat verder uitgebouwd. Sinds de vorige projectfase verkopen de Waoranivrouwen zelfs hun eigen heerljike chocoladereep "Wao".

    

Context

Sinds 2010 werkt EcoCiencia (voordien Traffic) al samen met de Vereniging van Waorani Vrouwen (AMWAE - Asociación de mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana) voor het versterken van hun capaciteiten in het Waorani territorium. Dit zijn processen van lange duur en die ervaring moet verder geconsolideerd worden en aangevuld met nieuwe elementen die bijdragen tot duurzaamheid zoals: versterking van beheer en controle van kritische biodiversiteitsrijkdommen (bushmeat); verbetering van lokale productiesystemen i.f.v. behoud van bossen door productie van lokale verfijnde cacao en het beheer van niet-houtige bosproducten; en de consolidering van eerlijke en solidaire commercialiseringsketens voor producten zoals cacao en artisanaat dat door Waorani vrouwen gemaakt wordt en inkomsten gegenereert zonder het bos van de bufferzone rond het Natuurpark Yasuni schade te berokkenen.

Met de bijdrage van het VFTB worden de AMWAE en haar leden, de gezinnen binnen de betrokken gemeenschappen, ondersteund om de natuurlijke rijkdommen te blijven beheren, hun bossen te behouden en inkomsten voor hun gezinnen te genereren.

Twee belangrijke doelstellingen zijn het komen tot nul ontbossing en het verminderen van de illegale jacht. Het blijkt duidelijk dat het bieden van een economisch alternatief door de kweek van de inheemse cacao "fino de aroma", het verduurzamen van de productie van de palmvezels voor handwerk en de verkoop van boompjes hun effect niet missen. 

Eind 2016 blijkt het enorme succes van het project in zowel meetbare effecten - bijvoorbeeld het afsluiten van een contract met een grote Ecuadoraanse supermarktketen voor de afzet van chcolade en bijgevolg een sterke stijging in de verkoop  - maar zeker zo belangrijk in kwalitatieve effecten. De AMWAE is ondertussen een grotendeels zelfbedruipende organisatie geworden die de inkomsten van de chocolade efficiënt beheert en gebruikt om haar eigen personeel (ook lokale promotoren) te betalen. Eén van de weinige voorbeelden van een kleine inheemse organisatie die hier in slaagt. Voor de bevolking van de betrokken gemeenschappen zorgt het project niet alleen voor een betere afztet van de cacaobonen en een beter prijs, maar ook voor een beter en integraler beheer van hun velden chakras.

Bijkomende info

Een verslag van het laatste bezoek in februari 2017, kan je hier lezen, een uitgebreid fotoverslag van april 2016, zie je hier

Een uitgebreidere beschrijving van de context en de resultaten van de eerste projectjaren kan je lezen in het verslag van een bezoek aan het project

El País publiceerde een mooi artikel over het project en de achtergrond. Een vertaling kan je hier lezen

Een Engels artikel over het project door de uitvoerende organisatie TRAFFIC (nu EcoCiencia) kan je hier lezen

Eind 2016 werden als deel van het project ook twee promotiefilmpjes gemaakt die het belang van de chocolade voor de Waoranivrouwen én de biodiversiteit ilustreren 

 

Projectfiche

Titel: Chocolade voor natuurbehoud in Yasuní, Ecuador

Doelstelling: Versterking van beheer en controle van kritische biodiversiteitsrijkdommen vanuit deze sectoren; verbetering van lokale productiesystemen ifv behoud van bossen door productie van lokale verfijnde cacao en beheer van niet-houtige bosproducten; en de consolidering van eerlijke en solidaire commercialiseringsketens voor producten zoals cacao en artisanaat dat door Waorani vrouwen gemaakt wordt en inkomsten genereert zonder het bos in de bufferzone van NP Yasuni schade te berokkenen.

Land: Ecuador

Periode: 2012-2020

Partners: BOS+, Ecociencia en AMWAE

   

Financiers:   2012-2016 Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu); 2017-2020 Belgische Ontwikkelingssamenwerking