Crowdfunding Kaulille

Geldinzamelingsactie om rechtszaak te bekostigen

De ontbossingen die de komende jaren met de geplande zandwinning zouden gepaard gaan, zijn van zo een schaal dat ze voor BOS+ onaanvaardbaar zijn in tijden van alarmerend biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Verder ziet BOS+ ernstige tekortkomingen in de voorbereidende studies en de gevoerde procedure waarbij de gemeente Bocholt zowel rechter als betrokken partij is.

Het is alsof een land dat geteisterd wordt door oncontroleerbare bosbranden beslist om te besparen op brandweerlui. We zitten in een onuitgegeven biodiversiteits- en klimaatcrisis. Dankzij onze bossen kunnen we ons beter aanpassen aan een opwarmend klimaat en zullen onze fauna en flora kunnen overleven en zelfs heropleven. Deze plannen druisen daar lijnrecht tegenin; de zandwinning zou ten koste gaan van 80 hectare waardevol bos. Dat betekent een gigantische oppervlakte in het bosarme Vlaanderen en kunnen we echt niet zomaar laten gebeuren. Tijd voor actie dus, tijd om deze beslissing van de gemeente Bocholt te vernietigen. 

Terwijl BOS+ een relatief kleine organisatie is, kost een juridische procedure heel wat geld. Daarom beslissen we om een geldinzamelingsactie op te zetten om deze zaak te bekostigen. We roepen iedereen op om ons te steunen, en samen met ons de dreigende en desastreuze ontbossing in Kaulille te stoppen

U kan er ook voor kiezen om BOS+ maandelijks te steunen. Zo blijven we ten alle tijden alert en kunnen we ook in de toekomst onze schaarse bossen beschermen.

Ik wil BOS+ maandelijks steunen.