De Boom In

De Boom In

Kinderen gaan steeds minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen. Toch zijn kinderen die vaak in bos en natuur spelen in het algemeen gezonder, ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer uithoudingsvermogen. Bovendien blijkt dat schoolkinderen die natuur- en milieueducatie krijgen op school op latere leeftijd meer respect hebben voor bos en natuur.

Daarom is het niet alleen belangrijk om kinderen les te geven óver bos, maar om ook les te geven ín het bos. Dit kan meer zijn dan het verzamelen van herfstbladeren. Je kan heel gemakkelijk een wiskundeles naar het bos verhuizen! Of knutselen, taal of turnen, het kan allemaal!

Meer info: www.deboomin.eu of sien.cromphout@bosplus.be

Fiche

Titel: De Boom In
Periode: 
2011-2015
Partners: 
BOS+ en Good Planet vzw
Financier: Tetrapak
Doelstelling: Lagere schoolkinderen via uitgewerkte methodieken en lessenpakketten in contact brengen met bos en bomen
Land: België