Dans in het Bos

Op 28 april (Dag van de Dans) duiken BOS+ en de dansers van de Koninklijke Balletschool Antwerpen het bos in. Onder de artistieke leiding van Jori Kerremans nemen we u mee voor een verrassende en unieke dansvoorstelling doorheen het Peerdsbos in Brasschaat. Afspraak om 11u en 14u voor dans - in een choreografie van Jori Kerremans en Laurent Drousie - in een magisch kader. 

Natuur- en cultuurbeleving hebben veel met elkaar gemeen. In onze overstresste samenleving vormen ze mentale oases van rust, broodnodige rustpunten voor de “overbevraagde” levensstijl waarin velen van ons functioneren. Uit onderzoek blijkt dat natuur- en cultuurbeleving zeer gelijkaardige positieve gezondheidseffecten hebben: onze mentale en fysieke rust neemt toe, we ontkoppelen van korte-termijn bezorgdheden, stress- en piekergedrag nemen af, concentratievermogens nemen opnieuw toe, …

Overigens voelen ook heel wat artiesten uiteraard zelf ook een enorme hang naar natuur. Ze is als inspiratiebron dan ook voortdurend terug te vinden in alle kunsten. Omgekeerd kan cultuur ons prikkelen en uitnodigen om onze natuur op te zoeken, te beleven, te waarderen, te begrijpen, …

Waar academische inzichten en rationele argumenten vaak niet in staat zijn ons emotioneel te raken, laat staan te overtuigen of tot actie aan te zetten, heeft kunst wel dat potentieel. Het kan mensen ontroeren, tot een nieuw, meer empirisch begrip brengen, en ons zelfs tot gedragsverandering leiden.

Wetenschappelijk onderzoek (bv. Jacobson et al., 2007, Conservation Education) toont aan dat artistieke projecten over, met en in natuur een efficiënte poort kunnen vormen om mensen, ook moeilijk bereikbare doelgroepen, te bereiken, te raken, ze te sensibiliseren over het belang van natuur.

De deelnemende artistieke partners (zowel bij de uitwerking van het choreografisch concept als bij de dansers zelf) beheersen diverse dansidiomen: er ontstaat een mix van hedendaagse met klassieke dansperspectieven. Met een minimum aan impact op de omgeving toveren het team van Jori, de dansers en de studenten van de school, het bos om tot een magische plaats waar zowel jong als oud in vervoerd worden. 

PRAKTISCH

De première ging door op zaterdag 28 april 2018. Er waren 2 voorstellingen van elk ± 60’. 

De voorstellingen startten ter hoogte van restaurant De Melkerij in het Peerdsbos (Bredabaan (Plataandreef) 93, Brasschaat - https://goo.gl/maps/ESwSNyq9fE12 ).

INSCHRIJVEN

We bekijken of we op een later tijdstip deze voorstellingen kunnen hernemen. Je kan hier je gegevens achterlaten als je daarover op de hoogte wil gebracht worden.

Vrijblijvend kan wie het initiatief wenst te ondersteunen een gift doen op rekeningnummer BE57 7310 0909 4935 van BOS+ met vermelding ‘Dans in het Bos’. Vanaf 40€ zijn deze fiscaal aftrekbaar.

De première is op zaterdag 28 april 2018, het weekend waar de Internationale Dag van de Dans plaatsvindt. We voorzien op die dag 2 voorstellingen die stipt om 11u en 14u van start gaan. Elke voorstelling duurt 60 à 80’.    Afspraak op de Dag van de Dans in het Peerdsbos in Brasschaat.