CO2-bossen

CO2-bossen

Sinds 1998 werkt BOS+ samen met afvalintercommunale Limburg.net om samen nieuwe bossen aan te planten in de provincie Limburg en de gemeente Diest. Limburg.net staat in voor afvalinzameling en -verwerking. Onder andere door bossen aan te planten wil Limburg.net een deel van de CO2-uitstoot compenseren die de werking veroorzaakt, de organisatie vervulde op dit gebied een echte pioniersrol. Limburg.net wil ook een voortrekkersrol spelen wat betreft korteomloophout (KOH). Met deze landbouwteelt kan namelijk een koolstofneutrale brandstof geproduceerd worden.

Sinds 1998 werden een tiental kersverse bossen, goed voor 50 hectare, aangelegd met behulp van talloze helpende handen. De bosuitbreiding gebeurt in consensus met de landbouw- en natuursector. Nadat het bos is aangeplant stellen we een uitgebreid beheerplan op en zoeken we naar een terreinbeherende organisatie om het beheer van het jonge bos over te nemen.

Projectfiche

Titel: CO2-bossen
Periode: 
sinds 1998
Partners: 
BOS+
Financier: Limburg.net
Doelstelling: Door middel van bosuitbreiding een deel van de CO2-uitstoot van Limburg.net compenseren
Land: België

Contact

sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55