Bosuitbreiding

Bosuitbreiding

 
Vlaanderen bengelt helemaal onderaan in Europa als het aankomt op bosoppervlakte. Omdat bossen broodnodig zijn, vind je hier heel wat informatie over bosuitbreiding. Er zijn juridische en technische aandachtspunten waar je rekening moet mee houden.

Juridisch

 
Vlaanderen is één van de meest dichtbebouwde regio's ter wereld. Mochten er geen bomen en reliëf zijn, zou je quasi nergens in Vlaanderen nog om je heen kunnen kijken zonder infrastructuur te zien. Dit maakt dat Vlaanderen ook wel een nevelstad genoemd worden. We zijn in Europa eveneens de koploper in bodemafdichting door infrastructuur (Milieurapport Vlaanderen 2012).

Aan de basis hiervan ligt onze slechte ruimtelijke ordening. Door deze ruimtelijke drukte en chaos liggen er op gronden in Vlaanderen vanuit verschillende sectoren (landbouw, industrie, natuur...) zware claims. En daarom is ook bosuitbreiding vaak onderhevig aan een complexe regelgeving. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste regels waarmee je moet rekening houden als kandidaat-bebosser.

Meer weten

  

Technisch

 
Bomen leven tientallen tot honderden jaren, tijdens de aanplanting bepaal je dus eigenlijk de toekomst van het bos voor een zeer lange tijd. Bovendien vraagt de maatschappij in ons dichtbevolkte Vlaanderen heel wat van bossen, ze moeten aan allerlei functies voldoen. Ten slotte is bosaanplanting niet gratis en vraagt het een investering. Allemaal redenen om dus niet te licht te gaan over de aanpak bij de aanplanting van een nieuw bos. In deze sectie beschrijven we summier enkele noodzakelijke stappen. Uitgebreide informatie kan je vinden in enkele vademeca en bosrevue-artikels (in de tekst zijn links aangebracht). In bosrevue 8 verscheen een overzichtsartikel over de aanleg van nieuwe bossen.

Meer weten

BOS+ en Bosuitbreiding

 
Bosuitbreiding is naast bosbehoud en multifunctioneel bosbeheer de derde hoofddoelstelling van BOS+, zowel in Vlaanderen als in de tropen.
Vlaanderen is één van de bosarmste regio's in Europa. BOS+ vindt dan ook dat we zeer dringend nood hebben aan nieuwe bossen. We werken in Vlaanderen dan ook mee aan drie bosuitbreidingsprojecten.
  • Ben je grondeigenaar en wil je een bos planten kan je bij BOS+ terecht voor financiële en logistieke ondersteuning. In kader van het 10 Miljoen Bomen project zoeken wij een sponsor voor jou.
  • Voor afvalintercommunale Limburg.net is BOS+ steeds op zoek naar gronden die worden verkocht en die in aanmerking komen voor bosuitbreiding. Op gronden die Limburg.net kan aankopen plant BOS+ CO2-bossen.

In het verleden was BOS+ ook de gangmaker van Vredesbossen, Geboortebossen, Kom-op-tegen-kankerbossen, Wittekinderwandelbossen...