Bosbeleid

Bosbeleid

Bosbeleid wordt gevoerd op alle niveaus: van lokale gemeentes tot een mondiaal klimaatbeleid.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste beleidsnieuws? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

Beleidsnieuws

Waarom BOS+ zich blijft verzetten tegen de ontbossingsplannen van Essers

DSC05475.jpgwoensdag 10 juni 2020 BOS+ legt zich niet neer bij de beslissing van de Limburgse deputatie. Die heeft Essers een vergunning verleend voor de kap van bijna 9 hectare waardevol bos zonder dat er een ... Meer weten

Coronalessen deel X: laat de stad niet stikken

26799192188_fd9b23f424_o.pngzaterdag 18 april 2020 In moeilijke tijden is het belangrijk om uit de teleurstellingen van vandaag de lessen te trekken voor morgen. Hier is er één voor onze stadsplanning en -beleid: laat deze crisis niet het failliet... Meer weten

Waarom houtkap geen synoniem is aan ontbossing

Foto_4_30x20cm.jpgvrijdag 27 december 2019 Door Bert De Somviele, directeur BOS+ Een pleidooi voor een moratorium op houtkap in de Vlaamse bossen kan op het eerste gezicht wel sympathiek lijken, het is in de praktijk noch realistisch, noch... Meer weten

BOS+ gaat in beroep tegen nieuwe ontbossingsplannen Essers

DSC05476_'.pngdinsdag 15 oktober 2019 Natuurvereniging BOS+ gaat in beroep tegen de nieuwe ontbossingsplannen van transportbedrijf Essers. Nadat het bedrijf eerder was teruggefloten door de Raad van State over zijn plannen om ... Meer weten

10.000 hectare bosuitbreiding voor Vlaanderen en 1 miljoen bomen voor Vlaams-Brabant

37083426493_0a6db0e9d6_o.jpgwoensdag 02 oktober 2019 Voor het bos en de natuur - maar niet voor het klimaat - schakelt de nieuwe Vlaamse regering duidelijk een versnelling hoger dan haar voorgangers met dit Regeerakkoord.  We kunnen niet heen om de ... Meer weten

Duitsland investeert 800 miljoen in bossen

42302254940_aea2753e43_o.jpgdinsdag 01 oktober 2019 De Duitse overheden investeren meer dan 800 miljoen euro in het herstel van de Duitse bossen. Die hebben erg te lijden gehad onder stormen, bosbranden en plagen, maar zijn essentieel in de strijd ... Meer weten

In Vlaanderen

Bosbeleid in Vlaanderen

Verkiezingsmemorandum Bos en Bomen

Bos en bomen zijn belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse gemeente. Lees ons verkiezingsmemorandum boordevol inspiratie voor jouw beleid.

Beleidsevaluaties

  • Beleidsevaluatie Bosgroepen
    Samen met onderzoeksbureau Tritel en onder de coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos werden de bosgroepen uitgebreid geëvalueerd.
  • Beleidsevaluatie Subsidie voor Bos
    In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzocht het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Vlaams Regeerakkoord over het bos: vertrouwen, verbinden, verbossen?

BOS+ heeft het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord de voorbije dagen even grondig onder de bosloep genomen. De term "bos" komt er maar sporadisch in voor, veel minder dan in het vorige Regeerakkoord. Maar tussen de lijnen door ontwaren we toch een aantal mooie doelstellingen, en – optimisten als we zijn – zien we zelfs een ambitieuze agenda doorschemeren.

Meer weten

Bomenplan 2050

De professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) roepen de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen op om een langetermijnvisie rond bomen en bossen uit te werken als ecologische onderbouwing van de Vlaamse economie.

Meer weten

Dossier ruimtelijke ordening

Wat heeft ruimtelijke ordening met natuur te maken? Vlaanderen is de meest dichtbebouwde regio van de Europese Unie, een weinig eervolle prestatie. De versnippering gaat zo ver dat land stilaan een schaars goed is in Vlaanderen, en dat verschillende functies op een steeds beperktere oppervlakte moeten gerealiseerd worden. Onze Vlaamse ruimte botst op zijn limieten.

Meer weten

Open brief aan minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters over het bosbehoud in Vlaanderen

Op donderdag 5 september 2013 verscheen een open brief aan de ministers Schauvliege en Muyters in De Standaard, naar aanleiding van de kap van het eeuwenoude en waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk. Bijna 4.000 mensen ondertekenden onderstaande brief. In de verschillende nieuwsitems (item 1item 2item 3) en het bosrevue-artikel die we over dit jammerlijke gebeuren brachten vind je meer info.

Meer weten

Bosbarometer

Elk jaar brengt BOS+ een nieuwe Bosbarometer uit. Hiermee willen we het beleid aan de kaak stellen en geven we met harde cijfers weer hoe het met onze Vlaamse bossen gesteld is. We kijken er naar uit om een positieve balans te kunnen presenteren! Hier kan je de Bosbarometer 2015 downloaden.

Hier vind je de oude bosbarometers en andere beleidsdossiers.

Buiten zonder beton!

Het zou een verkiezingsslogan kunnen zijn... Of eigenlijk, moeten zijn. BOS+ wil met deze "verkiezings"posters tonen dat heel wat mensen kiezen voor meer en beter toegankelijk groen. Want op den duur zien we door het beton de bomen niet meer.

 

Meer weten

In de wereld

Bosbeleid op internationaal niveau

BOS+ visie op houtige biomassa als energiebron

Energiebesparing is de eerste stap in de strijd tegen CO2-uitstoot en klimaatverandering. Nog steeds is hier veel te weinig aandacht voor.

Onze maatschappij en iedereen die daar deel van uitmaakt moet dan ook dringend werk maken van een duurzamer energiegebruik, waarin het doelstelling moet zijn om zuiniger, groener en rationeler met onze energiebevoorrading om te springen. Maar zelfs met een daadkrachtig beleid op vlak van de reductie van het energiegebruik zal er op korte en middellange termijn zeker een zeer significante vraag naar energie blijven bestaan. Onze samenleving staat voor de zware uitdaging aan deze vraag te (blijven) voldoen zonder nog verder bij te dragen tot de klimaatopwarming en de verdere achteruitgang van ons leefmilieu en de biodiversiteit. Hierin zullen duurzame energiebronnen per definitie een fundamentele rol moeten spelen. Naast bv. wind- en zonne-energie wordt ook het gebruik van biomassa vaak als een dergelijke duurzame energiebron naar voor geschoven.

Meer weten