Bosbeleid

Bosbeleid

Bosbeleid wordt gevoerd op alle niveaus: van lokale gemeentes tot een mondiaal klimaatbeleid.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste beleidsnieuws? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

Beleidsnieuws

Zonder meer en betere bossen verliezen we de strijd tegen de klimaatopwarming

Vilda_40213_Beukenbos_Lars_Soerink_2500_px_41571.jpgvrijdag 30 november 2018 De ergste gevolgen van klimaatsverandering vermijden is zeker mogelijk, maar dan moeten we het echt heel snel over een andere boeg gooien. De netto-emissies van broeikasgassen moeten drastisch ... Meer weten

Hoe jouw tekening over bos en bomen een echt bos kan redden

45633453_302193793720623_8841682699895701504_o.pngwoensdag 28 november 2018 De actiegroep Groene Buffer Mechelen Zuid doet een warme oproep aan alle kinderen en hun ouders om een tekening of brief te maken over het belang van bos en natuur. Die komt vervolgens in een ... Meer weten

Voor elke deelnemer aan de klimaatmars wordt een vierkante meter bos aangeplant

claim the climate (14).pngdinsdag 20 november 2018 (foto Vilda/Soerink) Voor elke deelnemer aan de klimaatmars zal een vierkante meter bos aangeplant worden in Vlaanderen en de tropen. Dat is de boodschap waarmee BOS+, Climate Express en de ... Meer weten

Frankrijk streeft naar een verbod op de invoer van producten die leiden tot ontbossing

iStock-500574032.jpgvrijdag 16 november 2018 Frankrijk is van plan om tegen 2030 te stoppen met de invoer van soja, palmolie, rundvlees, hout en andere producten die verband houden met ontbossing en niet-duurzame landbouw, en daarmee vooruit... Meer weten

21 redenen waarom bossen belangrijk zijn

Bijlage3_vilda_Beukenbos_A4_13469_Lars_Soerink_.jpgwoensdag 19 september 2018 We weten het wel: bossen doen ons goed en zijn belangrijk. Maar waarom precies? 21 feiten op een rijtje. Bossen bedekken 1/3 van het aardoppervlak, ze vormen de infrastructuur voor dichtbevolkte, ... Meer weten

De aanplanting van stads(rand)bossen door de Vlaamse overheid zo goed als stilgevallen

GraphicDesign (3).pngmaandag 17 september 2018 De aanplanting van bossen in en om de steden, een belofte van de Vlaamse overheid, is zo goed als stilgevallen. Gent is de uitzondering. In 2011 voerde BOS+ (toen nog Vereniging voor Bos in ... Meer weten

In Vlaanderen

Bosbeleid in Vlaanderen

Verkiezingsmemorandum Bos en Bomen

Bos en bomen zijn belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse gemeente. Lees ons verkiezingsmemorandum boordevol inspiratie voor jouw beleid.

Beleidsevaluaties

  • Beleidsevaluatie Bosgroepen
    Samen met onderzoeksbureau Tritel en onder de coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos werden de bosgroepen uitgebreid geëvalueerd.
  • Beleidsevaluatie Subsidie voor Bos
    In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzocht het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Vlaams Regeerakkoord over het bos: vertrouwen, verbinden, verbossen?

BOS+ heeft het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord de voorbije dagen even grondig onder de bosloep genomen. De term "bos" komt er maar sporadisch in voor, veel minder dan in het vorige Regeerakkoord. Maar tussen de lijnen door ontwaren we toch een aantal mooie doelstellingen, en – optimisten als we zijn – zien we zelfs een ambitieuze agenda doorschemeren.

Meer weten

Bomenplan 2050

De professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) roepen de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen op om een langetermijnvisie rond bomen en bossen uit te werken als ecologische onderbouwing van de Vlaamse economie.

Meer weten

Dossier ruimtelijke ordening

Wat heeft ruimtelijke ordening met natuur te maken? Vlaanderen is de meest dichtbebouwde regio van de Europese Unie, een weinig eervolle prestatie. De versnippering gaat zo ver dat land stilaan een schaars goed is in Vlaanderen, en dat verschillende functies op een steeds beperktere oppervlakte moeten gerealiseerd worden. Onze Vlaamse ruimte botst op zijn limieten.

Meer weten

Open brief aan minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters over het bosbehoud in Vlaanderen

Op donderdag 5 september 2013 verscheen een open brief aan de ministers Schauvliege en Muyters in De Standaard, naar aanleiding van de kap van het eeuwenoude en waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk. Bijna 4.000 mensen ondertekenden onderstaande brief. In de verschillende nieuwsitems (item 1item 2item 3) en het bosrevue-artikel die we over dit jammerlijke gebeuren brachten vind je meer info.

Meer weten

Bosbarometer

Elk jaar brengt BOS+ een nieuwe Bosbarometer uit. Hiermee willen we het beleid aan de kaak stellen en geven we met harde cijfers weer hoe het met onze Vlaamse bossen gesteld is. We kijken er naar uit om een positieve balans te kunnen presenteren! Hier kan je de Bosbarometer 2015 downloaden.

Hier vind je de oude bosbarometers en andere beleidsdossiers.

Buiten zonder beton!

Het zou een verkiezingsslogan kunnen zijn... Of eigenlijk, moeten zijn. BOS+ wil met deze "verkiezings"posters tonen dat heel wat mensen kiezen voor meer en beter toegankelijk groen. Want op den duur zien we door het beton de bomen niet meer.

 

Meer weten

In de wereld

Bosbeleid op internationaal niveau

BOS+ visie op houtige biomassa als energiebron

Energiebesparing is de eerste stap in de strijd tegen CO2-uitstoot en klimaatverandering. Nog steeds is hier veel te weinig aandacht voor.

Onze maatschappij en iedereen die daar deel van uitmaakt moet dan ook dringend werk maken van een duurzamer energiegebruik, waarin het doelstelling moet zijn om zuiniger, groener en rationeler met onze energiebevoorrading om te springen. Maar zelfs met een daadkrachtig beleid op vlak van de reductie van het energiegebruik zal er op korte en middellange termijn zeker een zeer significante vraag naar energie blijven bestaan. Onze samenleving staat voor de zware uitdaging aan deze vraag te (blijven) voldoen zonder nog verder bij te dragen tot de klimaatopwarming en de verdere achteruitgang van ons leefmilieu en de biodiversiteit. Hierin zullen duurzame energiebronnen per definitie een fundamentele rol moeten spelen. Naast bv. wind- en zonne-energie wordt ook het gebruik van biomassa vaak als een dergelijke duurzame energiebron naar voor geschoven.

Meer weten