Bosbeleid

Bosbeleid

Bosbeleid wordt gevoerd op alle niveaus: van lokale gemeentes tot een mondiaal klimaatbeleid.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste beleidsnieuws? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

Beleidsnieuws

Klimaatconferentie brengt akkoord vol beloften, maar broodnodige acties schitteren in afwezigheid

MicrosoftTeams-image (1).pngdinsdag 23 november 2021 De langverwachte COP26 is afgelopen. Zodra de slotteksten in een turbulente en emotionele plenaire slotsessie werden afgeklopt, volgden de evaluaties en reacties vanuit ngo’s en activisten ... Meer weten

Nieuw wetsvoorstel moet ontbossing door EU-consumptie stoppen; "hoopvol maar nog onvolledig"

iStock-1130416141.jpgwoensdag 17 november 2021 Consumptie in de Europese Unie – waaronder zeker ook België - veroorzaakt veel ontbossing wereldwijd. Vandaag publiceerde de Europese Commissie een langverwacht wetsvoorstel dat moet helpen dit te... Meer weten

Inheemse partners van BOS+ eisen erkenning voor hun strijd tegen onze klimaatontwrichting

iStock-1176511794.pngvrijdag 12 november 2021 De laatste dagen van de COP zijn ingezet. De eerste voorlopige versies van de uitkomst van de COP zijn vrijgegeven, de reacties zijn over het algemeen lauw positief maar roepen vooral op om - nu ... Meer weten

EU-wetgeving tegen ontbossing kan zich geen lager ambitieniveau veroorloven

AdobeStock_269685600 (1).jpegdonderdag 11 november 2021 Meer dan 55 ngo's roepen de Europese Commissie in een gisteren gepubliceerde brief op om de aanstaande ontbossingswetgeving niet af te zwakken. Met nog een week te gaan voordat de Europese ... Meer weten

Als vrouwen meer inspraak hebben, worden minder bomen gekapt

31813454277_80c1c65cf6_o.jpgmaandag 08 maart 2021 Hoe meer vrouwen betrokken worden in gemeenschappelijke beslissingen over natuurbeheer, hoe beter het milieu wordt beschermd. Dat blijkt uit een studie in Nature Climate Change . Uit eerder ... Meer weten

Teken mee om ontbossing uit je telefoon te houden #together4forests

togetherforforests_n2-min.jpgwoensdag 02 december 2020 Met het project Re-Connect tonen BOS+, Catapa en Netwerk Bewust Verbruiken jongeren de impact van de elektronica die zij dagelijks gebruiken, op mens en milieu wereldwijd. Maar ook wat zij zelf kunnen doen om deze negatieve effecten te beperken; van een bewuste keuze voor meer duurzame aankopen tot het zelf uitvoeren van eenvoudige herstellingen Meer weten

In Vlaanderen

Bosbeleid in Vlaanderen

Verkiezingsmemorandum Bos en Bomen

Bos en bomen zijn belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse gemeente. Lees ons verkiezingsmemorandum boordevol inspiratie voor jouw beleid.

Beleidsevaluaties

  • Beleidsevaluatie Bosgroepen
    Samen met onderzoeksbureau Tritel en onder de coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos werden de bosgroepen uitgebreid geëvalueerd.
  • Beleidsevaluatie Subsidie voor Bos
    In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzocht het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Vlaams Regeerakkoord over het bos: vertrouwen, verbinden, verbossen?

BOS+ heeft het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord de voorbije dagen even grondig onder de bosloep genomen. De term "bos" komt er maar sporadisch in voor, veel minder dan in het vorige Regeerakkoord. Maar tussen de lijnen door ontwaren we toch een aantal mooie doelstellingen, en – optimisten als we zijn – zien we zelfs een ambitieuze agenda doorschemeren.

Meer weten

Bomenplan 2050

De professoren Bart Muys (KU Leuven) en Kris Verheyen (UGent) roepen de beleidsmakers aan de vooravond van de verkiezingen op om een langetermijnvisie rond bomen en bossen uit te werken als ecologische onderbouwing van de Vlaamse economie.

Meer weten

Dossier ruimtelijke ordening

Wat heeft ruimtelijke ordening met natuur te maken? Vlaanderen is de meest dichtbebouwde regio van de Europese Unie, een weinig eervolle prestatie. De versnippering gaat zo ver dat land stilaan een schaars goed is in Vlaanderen, en dat verschillende functies op een steeds beperktere oppervlakte moeten gerealiseerd worden. Onze Vlaamse ruimte botst op zijn limieten.

Meer weten

Open brief aan minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters over het bosbehoud in Vlaanderen

Op donderdag 5 september 2013 verscheen een open brief aan de ministers Schauvliege en Muyters in De Standaard, naar aanleiding van de kap van het eeuwenoude en waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk. Bijna 4.000 mensen ondertekenden onderstaande brief. In de verschillende nieuwsitems (item 1item 2item 3) en het bosrevue-artikel die we over dit jammerlijke gebeuren brachten vind je meer info.

Meer weten

Bosbarometer

Elk jaar brengt BOS+ een nieuwe Bosbarometer uit. Hiermee willen we het beleid aan de kaak stellen en geven we met harde cijfers weer hoe het met onze Vlaamse bossen gesteld is. We kijken er naar uit om een positieve balans te kunnen presenteren! Hier kan je de Bosbarometer 2015 downloaden.

Hier vind je de oude bosbarometers en andere beleidsdossiers.

Buiten zonder beton!

Het zou een verkiezingsslogan kunnen zijn... Of eigenlijk, moeten zijn. BOS+ wil met deze "verkiezings"posters tonen dat heel wat mensen kiezen voor meer en beter toegankelijk groen. Want op den duur zien we door het beton de bomen niet meer.

 

Meer weten

In de wereld

Bosbeleid op internationaal niveau

BOS+ visie op houtige biomassa als energiebron

Energiebesparing is de eerste stap in de strijd tegen CO2-uitstoot en klimaatverandering. Nog steeds is hier veel te weinig aandacht voor.

Onze maatschappij en iedereen die daar deel van uitmaakt moet dan ook dringend werk maken van een duurzamer energiegebruik, waarin het doelstelling moet zijn om zuiniger, groener en rationeler met onze energiebevoorrading om te springen. Maar zelfs met een daadkrachtig beleid op vlak van de reductie van het energiegebruik zal er op korte en middellange termijn zeker een zeer significante vraag naar energie blijven bestaan. Onze samenleving staat voor de zware uitdaging aan deze vraag te (blijven) voldoen zonder nog verder bij te dragen tot de klimaatopwarming en de verdere achteruitgang van ons leefmilieu en de biodiversiteit. Hierin zullen duurzame energiebronnen per definitie een fundamentele rol moeten spelen. Naast bv. wind- en zonne-energie wordt ook het gebruik van biomassa vaak als een dergelijke duurzame energiebron naar voor geschoven.

Meer weten