Bos in de wereld

Bos in de wereld

 
Neen! Er is niet alleen bos in Vlaanderen. Gelukkig staat er zo nog wel wat op onze wereldbol.

30% van het aardoppervlak bestaat uit bos. Hier ontdek je alles wat je wilt weten over bossen in het dichte en verre buitenland.

 

 

Bostypes

 
Een overzicht van alle bostypes geven is onmogelijk. Zelfs in Vlaanderen vind je meer dan 30 verschillende bostypes. Indelen in groepen is een meer haalbare kaart. Zonder ook maar enige pretentie om volledig te zijn, geven we hier een indeling van de bossen in vier grote groepen. Ontdek hier welke bossen je overal ter wereld kan vinden!

Meer weten

Bos in cijfers

 
Vlaanderen heeft een bosindex van 11%, daarmee bengelen we helemaal onderaan het bospeloton in Europa. Andere bosarme en verstedelijkte regio's in o.a. Duitsland, Denemarken, Nederland, Groot-Brittanië slaagden er in het recente verleden wel in om heel wat bossen bij te planten. Jammer genoeg daalt de bosoppervlakte zelfs nog in Vlaanderen. In de bosbarometers en andere beleidsdossiers vind je gedetailleerde info hierover. Een zeer betrouwbare bron wat betreft cijfers over bosoppervlakte, houtproductie, ontbossing... wereldwijd zijn de "State of the World's Forests" rapporten van de de wereldvoedselorganisatie of "Food and Agriculture Organisation of the United Nations".

Organisaties

 
Er zijn heel wat organisaties die zich bezig houden met de bescherming en het behoud van bossen. Sommige organisaties werken op mondiaal vlak, andere organisaties werken dan meer op regionaal vlak. Vaak staan deze organisaties in voor het bosbehoud of voor een duurzaam beheer in bossen.

Hier vind je een lijst van onze partnerorganisaties in het zuiden.

Verken het bos in de wereld !

 
Ontdek hier bossen over heel de wereld aan de hand van artikels en reisverslagen.

Meer weten