Wonderwoudjes

Wat is een Wonderwoudje?

Kleine bosjes, in de bebouwde omgeving, ontworpen voor en door de gebruikers. Via het concept van de Wonderwoudjes wil BOS+ gemeentes ondersteunen om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen met het oog op een aanbod voor alle gemeentebewoners. In de conceptnota vind je alle uitleg en de spelregels.

BOS+ ondersteunt uw gemeente voor de participatie, het ontwerp en de aanplant van het Wonderwoudje. Bij het ontwerp wordt belang gehecht aan de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden. Hierdoor kunnen we flexibel inspelen op de dromen en wensen van de mensen en kunnen ze zelf een invulling geven aan de groene oase in hun buurt.

Waarom een Wonderwoudje?

De natuurvoordelen die bomen ons bieden zijn talrijk en divers. Bossen zijn hotspots van biodiversiteit en hotspots voor de mens. Én: het zijn favoriete speel- en ontspanningsplekken! Omdat elke Vlaming op wandelafstand van zijn woonplaats zou moeten beschikken over minstens één stukje toegankelijk groen...

Word partnergemeente!

In het dichtbebouwde Vlaanderen is er weinig ruimte voor bebossingprojecten, of zo lijkt het toch. In tegenstelling tot wat men zou denken is er niet noodzakelijk een grote oppervlakte nodig om een bosje aan te leggen. Een klein perceel (vanaf 200m²) leent er zich al toe om een multifunctionele groene oase aan te leggen onder de vorm van een compact Wonderwoudje. Dit kan deel uitmaken van een publiek park, een bestaande speelzone, een speelplaats, gemeenschappelijke gronden van een wijk, private gronden van particulieren of bedrijven, ... 

Je krijgt dit alles van ons voor een betaalbaar bedrag, en de aanplanting wordt gebaseerd op bijna 50 jaar ecologische en educatieve kennis. Je kan het project ook terugvinden bij ons aanbod voor de Gemeente voor de Toekomst.

Het verschil tussen een Wonderwoudje en een Tiny Forest

Het verschil tussen een Wonderwoudje en een Tiny Forest

De aandachtige lezer zal zich misschien afgevraagd hebben wat het verschil is tussen onze Wonderwoudjes en een Tiny Forest, waar tegenwoordig zo vaak over gesproken wordt. Het klopt dat beide benaderingen veel met elkaar gemeen hebben, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

BOS+ kiest voor zijn eigen concept Wonderwoudje, en wel om volgende redenen:

De term Tiny Forest is oorspronkelijk bedacht door de Indische onderzoeker Shubhendu Sharma (zie foto hiernaast) die in zijn regio begon met kleine stukjes in de stad opnieuw te vergroenen. Door in die regio met een extreem klimaat de boompjes heel dicht bij elkaar aan te planten en te voorzien van mulch, zorgde hij snel voor een bosklimaat, wat de overleving en de groei erg bevorderde. Het concept werd enige tijd terug overgenomen door de Nederlandse organisatie IVN, die er vervolgens een patent op nam. Dat betekent dat je voor het gebruik van de term Tiny Forest eigenlijk steeds moet werken volgens hun vereisten. Alle respect voor IVN, maar met BOS+ zijn we het niet met al deze vereisten eens:

  • Zo lezen we in de voorwaarden van IVN dat je de bomen 10 tot zelfs 20 keer dichter bij elkaar moet aanplanten (3 à 5 bomen/m²) dan wij gewoon zijn in Vlaanderen, dat je voorafgaand de bodem intensief moet bewerken en dat je een laag mulch moet aanbrengen. Hierdoor zou je erin slagen om op 10 jaar tijd een “volwassen bos” te realiseren met een biodiversiteit die 100 keer hoger ligt. BOS+ heeft bijna 50 jaar ervaring met bosaanplant in Vlaanderen, volgens ons zijn deze zeer hoge plantdichtheden en een verplichte bodembewerking in Vlaanderen niet nuttig en leidt dit bovendien niet tot de beloofde resultaten van veel snellere groei, en al zeker niet tot een 100 keer hogere biodiversiteit.
  • Overdreven tarieven: de prijzen die men lijkt te hanteren (een kostprijs van 22.000€) voor                                                                                                                           de aanleg van een Tiny Forest ter grootte van een tennisveld, vinden wij simpelweg ongehoord.                                                                                                                   Als je dat doorrekent naar de kostprijs per hectare kom je uit op meer dan 1 miljoen €!                                                                                                                               Wij leggen onze Wonderwoudjes aan voor een richtprijs (9.200€) die de kosten dekt, maar die tegelijk correct is voor de eigenaar.

Wonderwoudje render 3

Wonderwoudje render 2

Wonderwoudje render 1