Tanzania

Duurzaam landschapsbeheer in handen van Masai gemeenschappen als antwoord op klimaatverandering

De bevolking van Noord-Tanzania staat voor grote uitdagingen door onder andere ontbossing, overbegrazing, bodemdegradatie en het niet duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. BOS+ en haar partners werken samen met hen om ecologisch strategische bosgebieden in de regio, zoals het Selela en Mungere reservaat, te beheren op een duurzame en inclusieve manier. 

Samen met een geleidelijke omschakeling van traditionele praktijken van landbouw en veehouderij naar agroforestry biedt dit project de omwonende gemeenschappen heel wat voordelen.

Ze beheren en beschermen hun bos. Ze kweken zaailingen op en planten bomen in hun bos, op de akkers en in de dorpskern. Samen met de kinderen van de scholen werken ze aan het bewustzijn over het belang van natuur en bos voor elk van hen. Het bos en de bomen bieden hen een uitgebreid gamma van producten en diensten. Ze gaan er socio-economisch op vooruit omdat ze hun inkomsten meer diversifiëren. Ze beschermen hun levensnoodzakelijke waterbronnen. Bovendien neemt de weerbaarheid van de gemeenschappen tegen klimaatsverandering toe, en dit alles terwijl de rijkdom aan biodiversiteit behouden blijft.

Projectfiche

Titel: Duurzaam landschapsbeheer in handen van Masai gemeenschappen als antwoord op klimaatverandering
Periode: 2017-2021
Regio: Monduli district, Arusha regio, Noord-Tanzania
Partners: Mviwata Arusha, UCRT en MCDI
Doelstellingen:

 • Duurzaam landbeheer vanuit uiteenlopende belangen van pastoralisten, landbouwers en wilde dieren 
 • Garanderen van waterbeschikbaarheid door bescherming van waterbronnen 
 • Diversifiëren van inkomsten voor Masai gemeenschappen 

Sociale doelstellingen:

 • Levenskwaliteit en weerbaarheid  van rurale gemeenschappen verbeteren
 • Emancipatie  van vrouwen  
 • Betrokkenheid van de jeugd 

Project in cijfers: 

 • 2 dorpen 
 • 2.000 ha hersteld en duurzaam beheerd bos 
 • 50 lokale ambassadeurs van duurzaam bosbeheer en agroforestry  
 • 15.000 aangeplante bomen

Onze aanpak:

 • Van landgebruiksplan naar de implementatie ervan  
 • Landschapsbenadering 
 • Multi-actoren aanpak 
 • Harmoniseren van uiteenlopende belangen 
 • Participatief bosbeheer ism lokale Masai comités 
 • Boomplantcampagnes met plaatselijke scholen 
 • Participatie van gemeenschappen 
 • Alternatieve inkomensbronnen 

Hoofdfinancier:

 • DGD