Oogje op Inheems

Oogje op Inheems

Met dit project werkte BOS+ rond het thema autochtone bomen en struiken. We verzamelden een tiental sterke voorbeeldprojecten en tips rond het gebruik en de bescherming van inheemse en autochtone bomen en struiken en bundelden deze in het vademecum 'Plant van Hier'. Plant van Hier is een nieuw synoniem voor autochtone bomen en struiken, ook wel oorspronkelijk inheems genoemd.

Autochtoon

Een autochtone boom of struik is een concrete boom/struik wiens voorouders altijd al in onze regio voorkwamen sinds hun kolonisatie na de laatste ijstijd. Het is dus per definitie een inheemse soort. Maar, een zomereik afkomstig uit de Balkan is niet autochtoon in de Vlaamse Ardennen, hoewel de soort zomereik inheems is in Vlaanderen. Het begrip autochtoon wordt dus niet op soortniveau gedefinieerd: het gaat altijd over een individu of een populatie.

Label Plant van Hier

'Plant van Hier' is een kwaliteitslabel voor autochtone bomen en struiken dat er voor zorgt dat meer autochtoon plantsoen op de markt kan komen, doordat ook de opkweek van zaad geoogst op niet-erkende locaties in aanmerking komt voor het label en zodoende ook voor bepaalde subsidies. Het kwaliteitslabel Plant van Hier werd gerealiseerd door de regionale landschappen Kempen en Maasland, Lage Kempen en Haspengouw en Voeren. Op 26 januari 2011 werd het kwaliteitslabel gelanceerd.

Een overzicht van waar je autochtoon plantmateriaal kan kopen vind je via deze website.