Oeganda

Participatief bosbeheer en agroforestry voor het behoud van ecosystemen in West-Oeganda

Oeganda bezit een ongelooflijke rijke biodiversiteit. Meer dan de helft van de 2.000 vogelsoorten van Afrika kan je hier terugvinden, ongeveer 10% van de vogelsoorten van de wereld. West-Oeganda, de regio waar BOS+ aan het werk is, vormt het noordelijk deel van de Albertine Rift; geen andere regio in de wereld huisvest meer bedreigde en endemische gewervelde dieren dan deze regio.

Oeganda is ook zeer kwetsbaar voor klimaatverandering die waarschijnlijk zal leiden tot meer voedselonzekerheid, bodemerosie en landdegradatie. De algemene doelstelling van onze activiteiten in West-Oeganda is het verbeteren van het levensonderhoud van rurale gemeenschappen door het bevorderen en faciliteren van van bosbeheer en landgebruik praktijken (agro-bosbouw).

Met ons programma in Oeganda richten wij ons op twee districten: Karabole en Hoima. De activiteiten richten zich op drie aspecten:

 • capaciteitsopbouw van lokale promotoren en personeel van boerenverenigingen in bosbouw en duurzame landbouw;
 • acties op het terrein; participatief bosbeheer en agrobosbouw (met bijzondere aandacht voor water-en bodembescherming);
 • bevordering van goede praktijken door autoriteiten en instellingen.

Na vijf jaar zullen de boeren verenigingen waarmee we werken een drievoudige winst kunnen halen uit hun natuurlijke kapitaal: sociaal-economische voordelen, klimaat en biodiversiteit. Op deze manier kunnen ze de vicieuze cirkel breken van landdegradatie en armoede die de rurale gemeenschappen in Oeganda bedreigt en hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen.

Projectfiche

Titel: Participatief bosbeheer en agroforestry voor het behoud van ecosystemen in West-Oeganda
Periode: 2017-2021
Regio: Regio van het Kibale National Park in het westen van Oeganda
Partners: Kyaninga Forest Foundation KFF en Hoima District Farmers Association – HODFA


Doelstellingen:

 • Voedselzekerheid
 • Economische ontwikkeling, beter inkomen
 • Inovatieve landbouwtechnieken
 • Biodiversiteitsbehoud

Sociale doelstellingen:

 • Sociaal-economisch welzijn van de gemeenschappen
 • Lokale actoren (bosbeheerders en boeren) worden versterkt
 • Bosbehoud en conservatie van ecosystemen en natuurlijke rijkdommen

Project in cijfers: 

 • 2 dorpen 
 • 2.000 ha hersteld en duurzaam beheerd bos 
 • 50 lokale ambassadeurs van duurzaam bosbeheer en agroforestry  
 • 15.000 aangeplante bomen

Onze aanpak:

 • Agroforestry
 • Aanplantingen
 • Vormingen
 • Natuurlijk herstel

Hoofdfinancier:

 • DGD