Win een weekendtrip naar het Zoniënwoud!

Voor deze studie worden alle bedrijven die primair hout verwerken of importeren in België bevraagd met een rapportageformulier. Bedrijven die het bevragingsformulier invullen en terugsturen maken kans op een weekendje in de B&B Hippo-Droom, een charmevolle gerestaureerde Belle Epoque villa midden in het Zoniënwoud.

Marktstudie Duurzaam Gecertificeerd Hout

Marktstudie Duurzaam Gecertificeerd Hout

BOS+, Stichting Probos en IDEA Consult voeren gezamenlijk in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een inventarisatie uit naar het aandeel duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016. Het eindrapport kan je hier downloaden.

De inventarisatie maakt deel uit van een marktstudie die gelanceerd is om

  1. in het kader van het ‘Sectoraal akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ de voortgang te monitoren, en
  2. een gefundeerde basis te vormen voor een nieuw sectoraal akkoord met een uitgebreidere scope, minder administratieve lasten en kosten omtrent rapportering voor de verschillende actoren en waarvan de doelstellingen zullen lopen van 2019 tot 2030.

De FOD Volksgezondheid en de betrokken partners willen aan de hand van deze marktstudie inzicht krijgen op de huidige en toekomstige hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt. Hout en producten op basis van hout (bv. papier) worden door de overheid en binnen deze studie gedefinieerd als de producten die vergezeld zijn van een geldig FSC of PEFC certificaat. We hebben er voor gekozen om hier ook gerecycleerd papier aan toe te voegen. 

De FOD zal de verkregen informatie tevens gebruiken ter ondersteuning van het federaal beleid inzake de promotie van duurzame boscertificeringsystemen. Dit beleid is erop gericht het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in België te bevorderen, in nauwe samenwerking met de sector. Eén van de taken van de projectpartners bestaat dan ook uit het formuleren van aanbevelingen om mogelijke knelpunten in dit domein aan te pakken. 

De inventarisatie richt zich zowel op alle bedrijven die rondhout verwerken, als op alle houtimporterende bedrijven en op bedrijven die hout onder een ander vorm (gezaagd hout, pulp…) verwerken op Belgisch grondgebied. Het gaat hierbij om primaire (rondhout, gezaagd hout, plaatmateriaal en fineer) en secundaire (papier, meubels, lijsten…) houtproducten. 

De marktstudie wordt begeleid door een comité waarin het bedrijfsleven (verschillende sectororganisaties), de certificeringsystemen FSC en PEFC en de Federale Overheid zijn vertegenwoordigd.

Projectfiche

Titel: Marktstudie Duurzaam Gecertificeerd Hout
Periode: oktober 2017 - april 2018
Partners: BOS+, Probos en IDEA Consult
Financier: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Doelstelling: Een inventarisatie van het aandeel hout(producten) die FSC en PEFC gecertificeerd zijn op de Belgische markt 
Land: België

Vragen of opmerkingen?

dries.vanderheyden@bosplus.be!