Lokaal hout voor groene energie

Lokaal Hout voor Groene Energie

Met de stijgende energieprijzen en de klimaatveranderingen is de interesse in klimaat-neutrale energie de laatste jaren enorm gegroeid. Hout is een duurzame, alternatieve, hernieuwbare brandstof (brandhout, houtsnippers, pellets, briketten), maar de houtige biomassa komt vaak van de andere kant van de wereld.

Hout uit het Dijleland

Het Vlaamse landschap kan zelf instaan voor de lokale houtlevering. Door biomassa afkomstig uit houtkanten, holle wegen, graften en knotbomen terug een functie te geven volgens een duurzaam beheerplan, creëer je een klimaat-neutrale alternatieve energiebron en krijgen achterstallig onderhouden houtkanten terug een beheer wat op zijn beurt positief is voor de biodiversiteit. Hier zie je het proces van houtkant tot en met houtsnipper.

Dit project komt tot stand met steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Trees from Traffic

Tijdens dit project bouwden we kennis op en sensibiliseerden we over  de potenties van, en de randvoorwaarden voor het aanleggen, beheren en oogsten van houtige biomassa langs bermen van (spoor)wegen en waterlopen.

Indien een aantal randvoorwaarden zijn vervuld, dan bieden houtkanten en Korte omloophout (KOH) op wegbermen heel wat voordelen: ze leveren groene energie, maar dienen ook als wind-, zicht- of geluidscherm. Ze functioneren als bufferzone en gaan erosie tegen op hellende bermen. Bovendien zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit door het opvangen van fijn stof.
Het valoriseren van houtige biomassa uit wegbermen komt de lokale economie ten goede en verhoogt de duurzaamheid van energieproductie: elektriciteit of warmte geproduceerd op basis van houtpellets uit Polen, Brazilië of Canada kan je moeilijk duurzaam noemen.

Trees from Traffic kwam tot stand dankzij ondersteuning van het Fonds voor Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (FDME).

Nieuws

31/05/2018 - Houtige landschapselementen voor de productie van lokale, hernieuwbare warmte (stappenplan)

11/12/2017 - Bierbeek verwarmt gemeentehuis met lokale houtsnippers (VILT)

10/12/2017 - Gemeentehuis trotseert winter met lokale biomassa (Het Nieuwsblad Online)

09/12/2017 - Gemeentehuis Bierbeek trotseert de kou met lokale biomassa (De Standaard Online)

08/12/2017 - Gemeentehuis verwarmd met eigen hout (ROB tv)

08/12/2017 - Lokale biomassa voor een warm gemeentehuis in Bierbeek (Perstekst)

17/02/2017 - Snippers uit hakhoutbeheer in Bierbeek - een lokale hernieuwbare brandstof voor het gemeentehuis

01/10/2016 - Eigen hout voor verwarming gemeentenhuis (In&Uit Bierbeek oktober 2016)

04/05/2016 - Hout uit het Dijleland verwarmt gemeentehuis Bierbeek

Contact

rik.devreese@bosplus.be of 09/264 90 54