Het Nieuwe Bos

Duvelse bosuitbreiding in de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Gavere en Melle

De verbinding van het Aelmoeseneiebos met de Makegemse bossen

BOS+ en zijn medewerkers hebben het geluk om in Gontrode, Melle, gevestigd te zijn dicht bij een bijzonder mooi en waardevol bos. Het Aelmoeseneiebos is immers een eeuwenoud bos met een erg rijke biodiversiteit. Het gebied behoort daarom ook tot het Natura-2000-netwerk van Europese topnatuur[1].

Een twintigtal jaar geleden ontstond vanuit de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen de intentie om in de bosarme regio rond ent meer bos te creëren. Binnen dit kader werd een visie ontwikkeld om het Aelmoeseneiebos te verbinden met de Makegemse bossen en rond lokale bosuitbreiding te werken. Aangezien er met deze plannen jarenlang niets gebeurd is, heeft BOS+ in samenwerking met Natuurpunt besloten om het heft in eigen handen te nemen. Hierbij krijgen we de volledige steun van het Labo voor Bos- en Natuurbeheer (ForNaLab) van de UGent, de lokale bosgidsen.

Onder andere dankzij brouwerij Duvel Moortgat kunnen we  concreet van start gaan met het aankopen van gronden voor bebossing, het ondersteunen van eigenaars die zelf willen bebossen, samenwerkingen met de lokale gemeenten en communicatie naar het brede publiek. We zullen ook maximaal inzetten op participatie van de bewoners, scholen, jeugdbewegingen en andere actoren die actief zijn in de streek.

Deze bosuitbreiding is van enorm belang voor het versterken van de aanwezige biodiversiteit in de regio, maar ook erg belangrijk voor klimaatmitigatie en –adaptatie. Enerzijds zal er koolstof worden opgeslagen, anderzijds kunnen bossen veel meer water capteren, wat essentieel is in deze overstromingsgevoelige gebieden. De bosuitbreiding zal immers gerealiseerd worden in de valleien van de Gondebeek (Molenbeek) en de Driesbeek. Tot slot biedt bosuitbreiding ook mooie perspectieven voor recreatie, omdat wij zeker oog zullen hebben voor wandelroutes en aantrekkelijke bosranden met bloemenrijke inheemse struiken zullen aanleggen.[1] Enkele voorbeelden van Europees beschermde diersoorten in de regio zijn de Kamsalamander en verschillende vleermuissoorten (Franjestaart, Laatvlieger en Meervleermuis). De beschermde bostypes zijn de Elzen-Essenbossen en Eiken-beukenbossen.