Het Nieuwe Bos

Duvelse bosuitbreiding in de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Gavere en Melle

Bosuitbreiding in de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Gavere en Melle

Het Aelmoeseneiebos is een eeuwenoud bos met een rijke biodiversiteit. Het gebied behoort tot het Natura-2000-netwerk van Europese topnatuur[1].

Zo’n twintig jaar geleden ontstond vanuit de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen de intentie om in de bosarme regio rond Gent meer bos te creëren. Er werd een visie ontwikkeld om het Aelmoeseneiebos te verbinden met de Makegemse bossen, en rond lokale bosuitbreiding te werken. BOS+ heeft intussen in samenwerking met Natuurpunt besloten om deze plannen concreet  te maken. Dit gebeurt met de volledige steun van het Labo voor Bos- en Natuurbeheer (ForNaLab) van de UGent, de lokale bosgidsen.

Onder andere dankzij de steun van de onafhankelijke familiebrouwerij Duvel Moortgat kunnen we  concreet van start gaan met het aankopen van gronden voor bebossing, het ondersteunen van eigenaars die zelf willen bebossen, samenwerkingen met de lokale gemeenten en communicatie naar het brede publiek. We zullen ook maximaal inzetten op participatie van de bewoners, scholen, jeugdbewegingen en andere actoren die actief zijn in de streek.

Deze bosuitbreiding is van enorm belang voor het versterken van de aanwezige biodiversiteit in de regio, maar ook belangrijk voor klimaatmitigatie en –adaptatie. Enerzijds zal er koolstof worden opgeslagen, anderzijds kunnen bossen veel meer water capteren, wat essentieel is in deze overstromingsgevoelige gebieden. De bosuitbreiding zal immers gerealiseerd worden in de valleien van de Gondebeek (Molenbeek) en de Driesbeek. De bosuitbreiding biedt ook mooie perspectieven voor recreatie: wij zullen oog hebben voor wandelroutes en er aantrekkelijke bosranden met bloemenrijke inheemse struiken aanleggen.[1] Enkele voorbeelden van Europees beschermde diersoorten in de regio zijn de Kamsalamander en verschillende vleermuissoorten (Franjestaart, Laatvlieger en Meervleermuis). De beschermde bostypes zijn de Elzen-Essenbossen en Eiken-beukenbossen.