Ethiopië - Bouwen aan de groene corridor in Noord-Ethiopië

Bouwen aan de groene corridor in Noord-Ethiopia

De regio Tigray, Noord-Ethiopië heeft te lijden onder landdegradatie en armoede. 85% van de inwoners is afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud, bovendien laat klimaatverandering zich steeds meer voelen. De kwetsbaarheid van de rurale bevolking voor sociale, economische en ecologische crises is hoog. Oplossingen zijn het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie door enerzijds de resterende vegetatie en bossen goed te beheren en anderzijds gedegradeerd land duurzaam en klimaatvriendelijk te herstellen.

We willen het levensonderhoud van de plattelandsgemeenschappen in Tigray verbeteren door het herstel van de natuurlijke vegetatie en de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten. We ondersteunen daartoe het participatief duurzaam herstel en beheer van exclosures en bosrelicten en zo ook de ontwikkeling van ecosysteemdiensten. We faciliteren bosherstel met oog voor de directe voordelen voor de plaatselijke bevolking en in het perspectief van globale uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

De interventies zullen leiden tot: (1) Meer goed beheerde exclosures; (2) alternatieve inkomsten voor kwetsbare bevolkingsgroepen; (3) betere waterinfiltratie, bodemvochtigheid en reactivering van bronnen, minder erosie en woestijnvorming; (4) meer veerkracht tegen de effecten van terugkerende droogteperioden; en (5) mitigatie van klimaatverandering door opname van koolstof.

Het herstel van de natuurlijke vegetatie en de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten door BOS+ en lokale partners is niet mogelijk zonder jouw financiële steun. Investeer jij mee? 

Ja, ik help mee

Projectfiche

Titel: Bouwen aan de groene corridor in Noord-Ethiopia
Periode: 2017-2021
Regio: Tigray, Noord-Ethiopië
Partners: Trees for Farmers, EthioTree en WeForest Ethiopia
Doelstellingen:

 • geplante bomen’ tegen 2021: 60.000
 • ‘herstelde en duurzaam beheerde oppervlakte’ tegen 2021: 200 ha
 • Toegang tot meer inkomen voor 280 gezinnen

Sociale doelstellingen:

 • Bewustzijn bij bevolking over belang van vegetatie
 • Mogelijke oplossing voor water en energie
 • Alternatief inkomen voor landlozen, vrouwen en jongeren

Project in cijfers:

 • 1 district Degua Tembien
 • 7 exclosures
 • 200 ha
 • 60.000 bomen

Onze aanpak:

 • Herstel van gedegradeerde vegetatie
 • Bescherming
 • Aanplanting van aangepaste boomsoorten
 • Natuurlijke verjonging
 • Participatie van gemeenschappen
 • Alternatieve inkomensbronnen

Hoofdfinancier:

 • DGD