Bolivia: inheemse en boerengemeenschappen beschermen hun bossen en gronden

Inheemse en boerengemeenschappen in het noorden van La Paz beschermen hun bossen en gronden

In het departement La Paz krijgt de bevolking van Ixiamas het hard te verduren. Ze vechten tegen bodemdegradatie, armoede, en illegale houtkap ten gunste van grootschalige landbouw, illegale houtbedrijven en veeteelt.

BOS+ en de lokale partner FUNDET werken samen met het multidisciplinaire team naar oplossingen door in te zetten op verschillende aspecten. We doen aan duurzaam bosbeheer, promoten bosproducten, en vergroten duurzame landbouw en de waardeketen van de agroforestry-systemen.

Door de gemeenschappen te informeren over de wetgeving willen we hen helpen om hun rechten op te eisen en om op een duurzame manier hun bos te beheren. Door de implementatie van agroforestry-stystemen, beschermen de families hun natuurlijke omgeving en diversiteit, en versterken we de voedselzekerheid. Ze worden zelfvoorzienend en vermijden zo de hoge voedselprijzen die de import uit andere regio’s vraagt. Daardoor is het eetpatroon van de lokale bevolking noodgedwongen eenzijdig. Nochtans voldoen ze aan alle voorwaarden om zelf groenten en fruit te telen.

Projectfiche

Titel: Inheemse en boerengemeenschappen in het noorden van La Paz beschermen hun bossen en gronden

Periode: 2017-2021
Regio: De regio Ixiamas, ten noorden van La Paz, Bolivia
Partners: FUNDET
Doelstellingen:

 • Voedselzekerheid
 • Economische ontwikkeling, beter inkomen
 • Ecologische landbouwtechnieken
 • Biodiversiteitsbehoud

Sociale doelstellingen:

 • Welzijn van de gemeenschappen wordt vergroot
 • Voedselzekerheid wordt versterkt
 • Men schat zijn land en diversiteit naar waarde
 • Sociaal-economisch welzijn van de gemeenschappen wordt vergroot
 • Lokale economische actoren worden versterkt
 • De gemeenschappen maken collectieve handelsplannen op

Project in cijfers: 

 • FUNDET, partner van BOS+ in Bolivia werkt met 5 gemeenschappen en 200 begunstigde families 
 • 2 inheemse gemeenschappen: in de regio Ixiama, interventiezone van dit project, werkt BOS+ samen Tmet de Tacana en Araona-bevolking, inheemse gemeenschappen met eigen taal en gebruiken
 • De laatste 12 jaar is de import van plaagbestrijdende middelen verdrievoudigd in Bolivia
 • 58% van de bevolking in de regio woont in een plattelandsomgeving

Onze aanpak:

 • Agroforestry
 • Aanplantingen
 • Bosbehoud
 • Ecologische landbouwtechnieken aanbieden
 • Natuurlijk herstel
 • Vormingen

Hoofdfinancier:

 • DGD