Bolivia - Herstel van gedegradeerde bossen in de Chiquitano regio

Herstel van gedegradeerde bossen in de Chiquitano regio, Bolivia

Zoals op vele plaatsten in de tropen is de laatste jaren is het aantal waardevolle bomen door de ontbossing en degradatie sterk geslonken in de Inheemse Territoria van de Chiquitano's in Lomerío. Daardoor nemen ook de inkomsten van de lokale bevolking af. 

Het project heeft als doel om de bevolking bewust te maken van de waarde van hun bos en hen te vormen en te motiveren om gradueel de gewoonten van een irrationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te veranderen. Dit gebeurt via bosbouwkundige ingrepen voor het herstellen van ontboste en gedegradeerde gebieden om de groei van economisch interessante soorten te bevoordelen om zo op termijn de inkomens te verbeteren en de wetenschappelijke kennis te vergroten. Daarnaast worden er ook lokale boomkwekerijen opgericht, de mensen hiertoe opgeleid en worden inheemse bomen die hout opleveren aangeplant. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu).

Wil je weten hoe het er aan toe gaat? Een verslag van een terreinbezoek in oktober 2014 kan je hier lezen.

Projectfiche

Titel: Chiquitano
Periode: 
2013-2015
Partners: 
BOS+ en Instituto Bolivia de Investigación Forestal
Financier: Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)
Doelstelling: 60 begunstigde families bewust maken, vormen en motiveren over de waarde van hun bossen en het herstellen van ontboste, gedegradeerde gebieden, de productie van inheems plantgoed en het ondersteunen van de natuurlijke regeneratie
Land: Bolivia