Agroforestry

Agroforestry

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Op woensdag 16 maart 2011 legden we het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel in Vlaanderen aan in Lochristi. Op drie akkers met een totale oppervlakte van maar liefst twaalf hectare plantten we bomen aan. Acht hectare houden we in pure landbouwteelt, om de vergelijking te kunnen maken tussen agroforestry en klassieke landbouwteelt.

Uit ervaringen in de ons omringende landen blijkt dat agroforestry, het combineren van landbouwteelten met bomen, tot grote meerwaarde kan leiden, ook op economisch vlak. De inbreng van de wetenschappelijke partners garandeert bovendien dat de percelen op wetenschappelijk onderbouwde wijze werden aangelegd, beheerd en gemonitord. In de toekomst willen de initiatiefnemers de Vlaamse landbouwsector met dit pilootproject warm maken voor deze veelbelovende landgebruiksvorm en expertise opbouwen inzake de materie.

Het consortium agroforestry bestaat uit BOS+, Universiteit GentInagroHogeschool Genthet Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO)de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton.

Projectfiche

Titel: Agroforestry Lochristi
Periode: 
2011-...
Partners: 
BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton
Financier: BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton
Doelstelling: Demonstratie en sensibilisatie rond agroforestry, aanleg en onderhoud van het demonstratieperceel, onderzoek naar agroforestry
Land: België

Meer weten