Voor grondeigenaars

Ons aanbod

Met de 10 Miljoen Bomen campagne bieden we steun aan privé-eigenaars en gemeenten die bos willen aanplanten of uitbreiden. Particulieren en bedrijven zorgen voor de financiële steun om bossen aan te planten.

Dat werkt als volgt: wij zoeken bedrijven die een bos willen sponsoren. Met dat sponsorgeld stappen wij naar grondeigenaars met de vraag of het bedrijf zijn naam mag verbinden aan een bosplantactie op zijn/haar terrein. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak en overleg.

Op die manier kan u tot € 2.700/ha extra financiële ondersteuning krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met de nodige vergunningen, adviezen, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereidende werken,...

"Onze ervaring leert: wie plannen heeft om te bebossen hoeft geen schrik of stress te hebben. Dankzij BOS+ gaat het vanzelf en snel" - Kurt Vermeulen, plantte in 2010 een bos aan met BOS+

De spelregels

Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet zomaar elk bebossingsinitiatief financieel steunen. Daarom hebben we onze "spelregels" ontwikkeld. Naast enkele algemene spelregels hebben we aparte spelregels voor de ondersteuning van (her)bebossing en ecologisch bosbeheer.

Algemeen

  • Reeds uitgevoerde werken komen helaas niet meer in aanmerking voor extra sponsoring, maar elke boom die vanaf oktober 2008 werd aangeplant is welkom op onze teller.
  • De eigenaar moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen. Niet vergunde aanplantingen of beheermaatregelen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
  • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de eigenaar zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
  • De kandidaten worden geselecteerd volgens twee criteria: volgorde van aanmelden, private eigenaars krijgen de voorkeur boven openbare besturen.

Spades huren

Organiseer je een plantactie maar heb je nog wat spades te kort? Dan kan je deze uitlenen bij BOS+ via de uitleendienst