Persuitnodiging 14 juni 13:30 Duinkerke
 

Internationale experts bezoeken voortreffelijk Frans-Belgisch duinenherstelproject

Op 12, 13 en 14 juni verzamelen 143 duinenexperts uit heel Europa in Duinkerke, om de resultaten van het LIFE+FLANDRE duinenherstel-project langs de Frans-Belgische grens te bekijken en te bespreken. Met de geleerde lessen uit het LIFE+FLANDRE-project in het achterhoofd, zullen de experts zich buigen over de nodige maatregelen om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en zandstranden langs de Noordzee en de Atlantische kust te beschermen en te herstellen. Deze duinen herbergen een bijzonder rijke biodiversiteit, leveren een essentiële bijdrage tot het welzijn van de lokale bevolking en toeristen en bieden natuur-gebaseerde, duurzame en goedkope oplossingen tegen de zeespiegelstijging. De kwaliteit en de oppervlakte van deze duinen gaat echter achteruit omwille van verstedelijking, klimaatwijziging, stikstofafzetting en het oprukken van invasieve exotische plantensoorten.

Op 14 juni stellen de experts de “Conclusies van Duinkerke” voor. Deze conclusies bevatten aanbevelingen om de duinen en onze kusten te beschermen en te herstellen en de internationale samenwerking hierrond te versterken. U bent van harte uitgenodigd voor de voorstelling van deze conclusies tijdens de persconferentie om 13:30 (inclusief hapje en drankje).

Na de voorstelling van de conclusies is er de mogelijkheid om experten te interviewen, of aan te sluiten bij het bezoek aan de Dune Dewulf (Lefferinckoucke), waar de eerste resultaten van het LIFE+FLANDRE herstelproject bezocht zullen worden.

 • De persconferentie wordt georganiseerd op donderdag 14 juni, om 13:30 in the Bâtiment des Darses (ULCO), 189B Av. M. Schumann, 59140 Dunkerque (Frankrijk). De persconferentie zal in het Frans, Engels en Nederlands worden gehouden.
 • Contactpersoon: Jean-Louis Herrier, +32 479/89 01 02
 • Wat is LIFE+? LIFE is het Europese financieringsinstrument voor het leefmilieu. Dit programma financiert acties die bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een Europees milieubeleid en milieuwetgeving.
 • Wat is FLANDRE? FLANDRE staat voor Flemish And North French Dunes Restoration.
  FLANDRE is een gezamenlijk project van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse Conservatoire du Littoral en het Franse Département du Nord.
  Het totaal kostenplaatje van het LIFE+FLANDRE project is 4.066.454 euro waarvan de Europese Unie 50 % meefinanciert via het LIFE-programma. Dit project ijvert voor de bescherming en het beheer als een grensoverschrijdend natuurpark van de kustduinen tussen Duinkerke (Frankrijk) en Westende (België) Het project startte officieel op 2 september 2013. De uitvoeringstermijn loopt nog tot 1 maart 2020.
  De kustduinen die het projectgebied van LIFE+ FLANDRE vormen, beslaan in totaal 3.280 hectare waarvan 2.200 hectare op Belgisch en 1.080 hectare op Frans grondgebied.
  Meer info: www.lifelandre.be – LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE
 • De projectpartners danken het Laboratorium voor Oceanologie en Geowetenschappen van de Universite de Littoral – Côte d’Opale voor het ter beschikking stellen van hun lokalen voor de workshop.
 
 
 

Programma

Klik hier voor een gedetailleerd programma.

Dinsdag 12 juni 2018

 • 09:45   Openingssessie
 • 13:40   Inspirerende LIFE projecten
 • 15:30   Parallelle sessies
  • Klimaatswijziging & kustdyamiek
  • Ecosysteemdiensten van duin en kust
  • Ruimtelijke fragmentatie en ecologische connectiviteit
 • 18:00   Kennisuitwisselingmarkt (met walking dinner)
 • 20:00   Einde kennisuitwisselingsmarkt

Woensdag 13 juni 2018

 • 08:30   Excursie in het grensoverschrijdend
  duinencomplex in De Westhoek — Dune du Perroquet — fossiele duinen van Ghyvelde en Adinkerke 
 • 20:00   Workshop diner

Donderdag 14 juni 2018

 • 08:45 Parallelle sessies
  • Klimaatswijziging & stikstofdepositie versus biodiversiteit
  • Integreren van natuurontwikkeling in kustverdediging
  • Beheerplanning & monitoring
 • 11:20 Afsluitende sessie “Atlantic Dunes Roadmap”
 • 12:30 Conclusies
 • 13:30 Lunch
 • 14:30 Post-workshop excursie “Dune Dewulf”
 • 17:30 Einde van de workshop
 

Locatie

 

De persconferentie vindt plaats aan de Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) in Duinkerke: 189 B, avenue Maurice Schumann, Bâtiment des Darses in 59140 Duinkerke, Frankrijk (kaart).

 
 
 
 
Klik hier om u af te melden